Sparen

Bankgeheim

Wat is bankgeheim?

Zwitserland is de grondlegger van het bankgeheim. Het Zwitsers bankgeheim bestaat sinds 1934. In dat jaar voerde de Zwitserse overheid namelijk een nieuwe bankwet in waarbij het mogelijk werd om anoniem te bankieren. Persoonlijke informatie van klanten wordt in dit geval gekoppeld aan genummerde bankaccounts. Banken mogen geen informatie delen met derden, inclusief belastingdiensten en buitenlandse overheden, tenzij de rechtbank hier toestemming voor heeft gegeven.

Wereldwijd zijn overheden niet blij met het bankgeheim. Het bankgeheim zorgt er namelijk voor dat mensen anoniem kunnen sparen in het buitenland en zo de rendementsheffing ontlopen. Vanuit de hele wereld is er dan ook veel kritiek op het van origine Zwitsers bankgeheim. Ook Nederland ziet het bankgeheim het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. De Nederlandse overheid heeft met Zwitserland in 2010 afspraken gemaakt die het uitwisselen van gegevens vereenvoudigen.

Bankgeheim Luxemburg en andere landen

Sinds 2015 is Zwitserland nog maar het enige van de Europese landen met bankgeheim. Tot en met 2014 kenden Luxemburg en Oostenrijk nog een bankgeheim, maar zij hebben dit inmiddels afgeschaft. 

Het aantal landen buiten Europa met een bankgeheim is veel groter. Voorbeelden van landen met een bankgeheim zijn Uruguay, Panama, de Kaaiman Eilanden en Libanon. Ook deze landen staan onder druk om hun bankgeheim op te heffen.

Bankgeheim en belasting

Sommige mensen kiezen voor sparen in een land met een bankgeheim omdat zij zo anoniem kunnen sparen. Als de fiscus niets weet van het spaargeld, hoeven ze ook geen belasting over het spaargeld te betalen. Dit zogenoemde zwartsparen is natuurlijk strafbaar. Wanneer je betrapt wordt door de overheid zal je een zeer hoge boete moeten betalen.

Aangezien het bankgeheim wereldwijd onder grote druk staat, neemt de kans om betrapt te worden op zwartsparen toe. Om zwartspaarders enigszins tegemoet te treden is de inkeerregeling ingevoerd. Wanneer je van deze regeling gebruik maakt, profiteer je van een lagere boete.

Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken