Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten
Sparen

Belastingschijven 2019

Hoe werken de belastingschijven 2019?

Elk jaar opnieuw wordt bepaalt hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Dit doet de Belastingdienst aan de hand van je aangifte inkomstenbelasting die je in februari van het jaar doet. Hoeveel belasting je betaalt wordt berekent met behulp van de belastingschijven.

Belastingschalen - Belastbaar inkomen

Om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen, wordt eerst je belastbaar inkomen bepaalt. Dit zijn inkomsten uit loondienst, maar ook ontvangen alimentatie, afkoopsommen, inkomsten uit eigen woning, uitkeringen en inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals freelance werk.

Tip! Wat wel en niet bij je belastbaar inkomen geteld wordt, vind je op de website van de Belastingdienst.

Belastingschijven 

Nadat alle inkomsten bij elkaar zijn opgeteld, worden hier je aftrekposten vanaf getrokken, zoals de hypotheekrenteaftrek. Over het bedrag wat overblijft betaal je belasting, loonheffing en volksverzekeringspremies. Hiervoor gebruikt de Belastingdienst de belastingschijven:

Tabel inkomstenbelasting 2019
BelastingschijfBelastbaar inkomenPercentage
1 t/m € 20.38436,65%
2Vanaf € 20.385 t/m € 34.30038,10%
3Vanaf € 34.301 t/m € 68.50738,10%
4Vanaf € 68.50851,75%

Belastingschijven box 1

Zoals je hierboven in de tabel ziet, zijn er vier schijven waarin je inkomsten worden verdeeld. Hoe hoger je inkomen, hoe meer belasting je betaalt. Over het inkomen dat in de eerste twee schijven valt, betaal je ook premie volksverzekering.

Voorbeeld belastingschijven

Stel je hebt een belastbaar jaarinkomen van 40.000 euro. Dan valt je inkomen onder de eerste drie schijven. Je berekent je inkomstenbelasting op de volgende manier:

1e schijf: 20.384 euro × 36,65 procent = 7.470 euro
2e schijf: 13.916 euro × 38,10 procent = 5.301 euro
3e schijf: 5.700 euro × 38,10 procent = 2.171 euro
7.470 euro + 5.302 euro + 2.171 euro = 14.942 euro

Belastingschijf en heffingskortingen

Van dit bedrag worden nog eventuele heffingskortingen afgetrokken, waarna je een eindbedrag overhoudt dat je moet betalen. Voor meer informatie over heffingskortingen en de tarieven kun je dit artikel lezen: Alles over heffingskortingen.

Belastingschalen AOW-leeftijd of ouder

Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn, gelden andere tarieven bij de verschillende belastingschijven. Dit is omdat zij geen premies voor de AOW meer hoeven te betalen. Bij de tarieven voor AOW-gerechtigden maakt de Belastingdienst onderscheid of je na 1946 bent geboren of daarvoor. De tarieven voor AOW'ers in 2019 zijn:

Tarieven box 1 geboren vóór 1 januari 1946
SchijfBelastbaar inkomenPercentage
1t/m € 20.38418,75%
2Vanaf € 20.385 t/m € 34.81720,20%
3Vanaf € 34.818 t/m € 68.50738,10%
4Vanaf € 68.50851,75%

Tarieven box 1 geboren op of na 1 januari 1946 en voor 1953
SchijfBelastbaar inkomen
Percentage
1t/m € 20.38418,75%
2Vanaf € 20.385 t/m € 34.30020,20%
3Vanaf € 34.301 t/m € 68.50738,10%
4Vanaf € 68.50851,75%


Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken