Sparen

Belastingschijven 2020

Hoe werken de belastingschijven 2020?

Elk jaar opnieuw bepaalt de Belastingdienst hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Dit gebeurt aan de hand van je aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel belasting je betaalt, wordt vanaf 2020 berekend met behulp van twee belastingtarieven:

  • Een basistarief van 37,35 procent
  • Een toptarief van 49,50 procent

Belastingschalen - Belastbaar inkomen

Om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen, wordt eerst je belastbaar inkomen bepaald. Dit zijn inkomsten uit loondienst, maar ook ontvangen alimentatie, afkoopsommen, inkomsten uit eigen woning, uitkeringen en inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals freelance werk.

Tip! Wat wel en niet bij je belastbaar inkomen geteld wordt, vind je op de website van de Belastingdienst.

Belastingtarieven 2020 

Nadat alle inkomsten bij elkaar zijn opgeteld, worden hier je aftrekposten vanaf getrokken, zoals de hypotheekrenteaftrek. Over het bedrag wat overblijft betaal je belasting, loonheffing en volksverzekeringspremies. Hiervoor gebruikt de Belastingdienst vanaf 2020 twee belastingtarieven:

Tabel inkomstenbelasting 2020
BelastingtariefBelastbaar inkomenPercentage
Basistarieft/m € 68.50737,35%
ToptariefVanaf € 68.50749,50%

Belastingschijf en heffingskortingen

Van dit bedrag worden nog eventuele heffingskortingen afgetrokken, waarna je een eindbedrag overhoudt dat je moet betalen.

Belastingschalen AOW-leeftijd of ouder

Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn, gelden andere tarieven bij de verschillende belastingschijven. Dit is omdat zij geen premies voor de AOW meer hoeven te betalen. Bij de tarieven voor AOW-gerechtigden maakt de Belastingdienst onderscheid of je na 1946 bent geboren of daarvoor. De tarieven voor AOW'ers in 2020 zijn:

Tarieven box 1 AOW-gerechtigden (geboren vóór 1946)
SchijfBelastbaar inkomenPercentage
1t/m € 35.37519,45%
2Vanaf € 35.375 t/m € 68.50737,35%
3Vanaf € 68.50849,50%

Tarieven box 1 AOW-gerechtigden (geboren na 1946) 
SchijfBelastbaar inkomen
Percentage
1t/m € 34.71219,45%
2Vanaf € 34.712 t/m € 68.50737,35%
3Vanaf € 68.50849,50%


Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken