Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten
Sparen

Box 3

Wat is box 3 belasting?

In box 3 betaal je belasting over inkomen uit geld sparen, door de ontvangen spaarrente, en beleggen. Binnen deze box heb je recht op een heffingsvrij vermogen van 30.846 euro. Voor fiscale partners is dit bedrag verdubbeld tot 61.692 euro. Je berekent je grondslag door al je spaargeld, beleggingen en andere bezittingen bij elkaar op te tellen. Daar trek vervolgens je schulden en je heffingsvrije vermogen van af.

Bezittingen in box 3

Onder bezittingen in box 3 valt onder andere:

  • Spaargeld
  • Beleggingen (aandelen, obligaties, fondsen)
  • Onroerende zaken (exclusief je huis)
  • Rechten op onroerende zaken (vruchtgebruik)
  • Waarden van beleggingsverzekeringen en spaarverzekeringen

Box 3 schulden

Schulden mag je verrekenen als het totaalbedrag hoger is dan 3.000 euro en het gaat om openstaande, consumptieve schulden. Dit zijn onder andere persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en creditcardschulden. Je hypotheekschuld telt niet mee voor schulden in box 3. 

Box 3 belasting berekenen

In 2020 wordt de grondslag sparen en beleggen in box 3 toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drie belastingschijven. Over het spaardeel en het beleggingsdeel wordt een forfairtair rendement van 0,06% en 5,33% genomen:

Grondslag sparen en beleggenHeffingsvrij vermogenSpaardeel 0,06%Beleggingsdeel 5,33%
€ 0 t/m € 72.798€ 30.84667%33%
€ 72.798 t/m  € 1.005.573€ 30.846 21%79%
vanaf € 1.005.573€ 30.846 0%100%


Over het fictieve rendement betaal je vervolgens 30 procent vermogensrendementsheffing. Om het een en ander duidelijk te maken geven we je hieronder een rekenvoorbeeld.

Belasting box 3 berekenen

Marieke heeft op 1 januari 2020 een vermogen van 125.000 euro. Voor Marieke ziet de berekening belasting over spaargeld er als volgt uit:

VermogensdeelSpaardeelBeleggingsdeelBedrag waarover je 30% heffing betaalt
€ 30.846 (heffingsvrij)--
Eerste schijf: € 72.798€ 48.774,66 (67% x € 72.798)€ 24.023,34 (33% x € 72.798)
Tweede schijf: € 21.356€ 4.484,76 (21% x € 21.356)€ 16.871,24 (79% x € 21.356)
Totaal€ 53.259,42 (€ 48.774,66 + € 4.484,76)€ 40.894,58 (€ 24.023,34 + € 16.871,24)
Verondersteld rendement€ 31,95 
(€ 53.259,42 x 0,06%)
€ 2.179,68 
(€ 40.894,58 x 5,33%)
€ 2.211,63 (€ 31,95 + € 2.179,68)


In totaal betaalt Marieke dus 663,49 euro aan belasting over haar spaargeld (30 procent van 2.211,63 euro)

Belasting box 3 heffingsvrij vermogen

Voor de belasting in box 3 gelden ook vrijstellingen. Naast het heffingsvrijvermogen van 30.846 euro geldt er ook een extra vrijstelling voor de ouderentoeslag, sparen voor je uitvaart en enkele fiscaal vriendelijk opgezette varianten van banksparen. Deze vrijstellingen verhogen je heffingsvrije vermogen. Dat betekent je over een hoger bedrag geen belasting hoeft te betalen.

Tip! Een overzicht van deze vrijstellingen vind je het artikel ‘Vrijstelling vermogensbelasting’.

Box 3 - Persoonsgebonden aftrekposten

Persoonsgebonden aftrekposten zijn kosten zijn bijvoorbeeld alimentatie, zorgkosten, studiekosten en giften. Deze aftrekposten zijn eigenlijk een aftrekpost voor box 1. Maar als het bedrag van de persoonsgebonden aftrekposten hoger is dan je belastbaar inkomen in box 1, dan gaat het restbedrag naar box 3. De kans is dus klein dat je hiermee te maken krijgt. Maar krijg je er toch mee te maken, dan is het handig om te weten welke kosten meegerekend mogen worden.

Laat geen spaarrente liggen!
Vergelijk snel en makkelijk het grootste aanbod spaarrekeningen op rente, kosten en voorwaarden. Stap online over van spaarrekening en spaar tegen het hoogste rendement! Spaarrente vergelijken

"Wat een aangename verrassing"

Meneer van der Vlis

"Goed advies en luisterend oor"

Meneer Asseldonk
Service Team Geld.nl