Sparen

Belastingvrij sparen

Hoeveel spaargeld belastingvrij?

Iedereen in Nederland mag een bepaald bedrag belastingvrij sparen. Dit heet het heffingsvrij vermogen. Voor 2020 mag je 30.846 euro belastingvrij sparen. Heb je een fiscaal partner, dan mag je zelfs tot 61.692 euro belastingvrij sparen. Spaar je meer dan dit bedrag, dan betaal je belasting over het deel dat boven je heffingsvrij vermogen komt.

Tabel belastingvrij sparen 2020 box 3

Jaar Heffingsvrij vermogen zonder partnerHeffingsvrij vermogen met partner
2020€ 30.846€ 61.692
2019€ 30.360€ 60.720
2018€ 30.000€ 60.000
2017€ 25.000€ 50.000


Belastingvrij sparen 2020 - Eigen vermogen box 3

Die 30.846 of 61.692 euro hoeft niet alleen te bestaan uit spaargeld. Het geld dat je op de bank hebt staan valt voor de Belastingdienst in de box 3 belasting. In deze box vallen ook beleggingen en een tweede huis. Als je al deze bezittingen bij elkaar optelt en er je schulden van aftrekt, krijg je je eigen vermogen in box 3.

Belastingvrij spaargeld - Vermogensrendementsheffing 

Heb je geen beleggingen, schulden of een tweede huis, dan mag je dus per persoon 30.846 euro belastingvrij sparen. Is je eigen vermogen hoger dan dit bedrag? Dan betaal je belasting in de vorm van vermogensrendementsheffing over het bedrag dat boven deze grens uitkomt.

Vrijstelling vermogensbelasting

In een paar situaties heb je ook nog recht op een vrijstelling. Dit betekent dat je meer belastingvrij spaargeld mag hebben. Als je schulden hebt van minimaal 3.000 euro (of 6.000 euro voor fiscaal partners), mag je het deel boven deze drempel van je belastbaar vermogen aftrekken. Maar er zijn meer situaties waarbij je een vrijstelling kunt krijgen.

Groen sparen belastingvoordeel

Als je spaart op een spaarrekening of deposito waarvoor de bank van de overheid een zogenoemde Groene Verklaring heeft gekregen, is het spaargeld tot een bepaalde grens vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Dat wil zeggen: mits je totale spaarsaldo niet hoger is dan 59.000 euro. Heb je meer groen spaargeld? Dan moet je daarover dus wel vermogensrendementsheffing betalen.

Belastingdienst groen sparen en voordeel in box 1

Naast de vrijstelling in box 3 (sparen en beleggen) profiteer je van een belastingvoordeel in box 1 (inkomen). Je mag bij de belastingaangifte 0,7 procent van het totale spaartegoed op de groene spaarrekening of het groendeposito aftrekken van je belastbaar inkomen. Hierdoor betaal je dus minder inkomstenbelasting.

Wanneer nog meer vrijgsteld van vermogensbelasting?

Naast groen sparen maak je in meer gevallen aanspraak op een vrijstelling van de vermogensbelasting. Een vrijstelling zorgt voor een hoger heffingsvrij vermogen, waardoor je minder vermogensbelasting betaalt. Je komt in aanmerking voor een extra vrijstelling vermogensbelasting wanneer je:

  • Geld spaart voor een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Deze extra vrijstelling bedraagt maximaal 7.232 euro.
  • De pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor ouderentoeslag. Deze toeslag verhoogt het heffingsvrij vermogen, waardoor je dus minder belasting hoeft te betalen.
  • Zelf spaart voor een aanvullend pensioen op een bankspaarrekening of lijfrente. Over dit gespaarde bedrag betaal je geen vermogensbelasting.
Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken