Sparen

Levensloop opnemen na ontslag

Wat gebeurt er met mijn levensloop bij ontslag?

Let op: de levensloopregeling is per 1 januari 2013 afgeschaft. Voor wie op 31 december 2011 minder dan 3.000 euro had gespaard, is het tegoed op 1 januari 2013 vrijgevallen. Had je op 31 december 2011 3.000 euro of meer gespaard, dan is het nog mogelijk om tot en met 2020 door te sparen in de regeling. Echter kun je er ook voor kiezen het tegoed op te nemen. Dit recht blijf je behouden, ook na ontslag. Doorsparen is dan echter niet meer mogelijk.

In geval van levensloop en ontslag zijn er verschillende mogelijkheden wat je met het opgebouwde levenslooptegoed kunt doen:

  • Het tegoed uit levensloop bij ontslag laten staan. De rekening staat op jouw naam en het tegoed komt automatisch eenmalig tot uitkering wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Let wel, omdat de regeling afloopt in 2020, zal het tegoed uiterlijk op 1 januari 2021 in één keer worden uitgekeerd, ook als je dan nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.
  • Het tegoed van levensloopregeling bij ontslag in 1x keer laten uitkeren. Let op: Je ontvangt dan geen levensloopkorting en dient de gebruikelijke loonbelasting te betalen als inkomen uit vroegere arbeid.
  • Het tegoed van levensloop na ontslag omzetten in pensioenaanspraken binnen de fiscale ruimte. Ook dit is weer zonder levensloopkorting.

Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Zo kun je het bedrag bijvoorbeeld uitsmeren tot het oude inkomen. Het bedrag dat je overhoudt kun je vervolgens doorstorten en op 65 jarige leeftijd de levensloop laten uitbetalen in 1 dag.

Levensloop en ontslag

Het inkomen uit vroegere arbeid telt mee bij de beoordeling van de hoogte van de WAO. Ondanks het vroegpensioen, zal het inkomen van de AOW gelijk blijven. Het kan dus interessant zijn om het vroegpensioen aan te vullen met inkomen tot het oude "werk-niveau".

Verder wil de werkgever meestal ineens de levensloop uitbetalen bij ontslag. De ex-werknemer beslist dan wat er met het geld gebeurt. Je moet echter wel in de gaten houden, dat indien het op een lijfrenterekening of polis komt, er géén belasting is verschuldigd. Deze staat namelijk op jouw naam. Pas op het moment dat het op jouw lopende rekening wordt gestort, is er belasting verschuldigd.

Levensloopregeling ontslag

Nee, vanuit een stamrecht mag je niet inleggen in de levensloop bij ontslag. Als je een levensloopregeling hebt en ontslagen wordt, stopt de inleg in de levensloop. Voor het inleggen in de levensloop moet je in dienst zijn bij een werkgever. Overeenkomsten met een stamrecht BV of een lijfrente verzekeraar zijn geen dienstverband. Tijdens werkloosheid is geld opnemen uit het levenslooptegoed niet toegestaan.

Tip! De levensloopregeling bestaat niet meer, maar je kunt nog wel met fiscaal voordeel banksparen voor je pensioen als je een pensioengat hebt.

Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken