Sparen

Levensloop opnemen

Hoe kun je levensloop opnemen?

De levensloopregeling is een regeling waarmee werknemers tot 2012 fiscaalvriendelijk konden sparen via hun werkgever. Het gespaarde geld kan gebruikt worden om een periode van onbetaald verlof mee te financieren. Sinds 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk een nieuwe levenslooprekening te openen. Alleen werknemers die op 31 december 2011 meer dan 3.000 euro op de levenslooprekening hadden staan mogen nog sparen in de regeling.

Opnemen levensloop - Toestemming werkgever

Had je op 31 december 2011 minder dan 3.000 euro gespaard? Dan mocht je in 2012 de opgespaarde levensloop nog wel laten uitbetalen in verlof. Voor deze mensen geldt dat het hele levenslooptegoed per 1 januari 2013 is vrijgevallen.

Had je op 31 december 2011 meer dan 3.000 euro gespaard? Dan mag je nog doorsparen tot en met 31 december 2020. Ook is het mogelijk het levensloop tegoed te laten uitbetalen voor onbetaald verlof. Als je onbetaald verlof opneemt, moet dit uiteraard wel gebeuren in overleg met de werkgever.

Let op: je werkgever mag onbetaald verlof niet weigeren wanneer er sprake is van zorgverlof of ouderschapsverlof. In deze gevallen mag de werkgever het onbetaalde verlof alleen weigeren als het bedrijf ernstige risico’s loopt door jouw langdurige afwezigheid.

Uitbetaling levensloop - Verlof

Gaat de werkgever akkoord, dan kan hij of jijzelf bij de bank of verzekeraar waar de levensloopregeling is afgesloten aangeven dat je het levenslooptegoed wilt opnemen. Het geld wordt dan door de bank of verzekeraar op je betaalrekening gestort. Hierbij geldt wel dat je nooit meer per maand aan levensloopuitkering kunt ontvangen dan het bedrag dat je maandelijks als loon verdient.

Levensloopregeling laten uitbetalen via formulier

Als je levensloopregeling laat uitbetalen voor onbetaald verlof dien je hiervoor een formulier in te vullen. Dit formulier kun je opvragen bij de bank of verzekeraar waarbij de levensloopregeling loopt. Zowel jij als de werkgever moeten dit formulier invullen en opsturen naar de bank of verzekeraar.

In het onderstaande overzicht vind je de formulieren van de grootste aanbieders van levensloopregelingen. Staat jouw bank hier niet tussen? Kijk dan op de website van de bank 

AanbiederFormulier opnemen levensloop
ABN AMROGedeeltelijk opnemen levensloop ABN AMRO
ABN AMROVolledig opnemen levensloop ABN AMRO
AEGONOpnemen levensloop AEGON
INGGedeeltelijk opnemen levensloop ING
INGVolledig opnemen levensloop ING
RabobankOpnemen levensloop Rabobank
SNS BankOpnemen levensloop SNS Bank

Uitbetaling levensloop in één keer

Voor wie op 31 december 2011 meer dan 3.000 euro had gespaard in de levensloopregeling, is het vanaf 1 januari 2013 ook mogelijk om het levenslooptegoed in één keer te laten uitbetalen. Het levenslooptegoed wordt door de Belastingdienst aangemerkt als inkomen waardoor je er belasting over moet gaan betalen in box 1 van de inkomstenbelasting. Je betaalt dan slechts over 80 procent van het tot en met 2011 opgebouwde tegoed inkomstenbelasting. Het tegoed dat na 2011 is opgebouwd, wordt volledig belast. 

Let op! Laat je het tegoed na 2015 uitbetalen of wacht je tot het in 2021 vanzelf vrijvalt? Dan wordt het tegoed volledig belast in box 1.