Sparen

Levensloopregeling

Hoe werkt de levensloopregeling?


Let op: Sinds 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk om te sparen via de levensloopregeling. Deze regeling zou per 1 januari 2013 worden vervangen door de vitaliteitsregeling. Deze regeling is er echter nooit gekomen. De informatie hieronder gaat over de regeling zoals deze gold tot 2013.

Wat is de levensloopregeling

Werknemers kunnen met de levensloopregeling een deel van het brutosalaris sparen om een periode van onbetaald verlof te betalen. De levensloopregeling wordt vaak gebruikt om eerder met pensioen te gaan of voor een sabbatical.

Met de levensloopregeling spaar je voor verlof. Deelnemers aan de levensloopregeling mogen jaarlijks maximaal 12 procent van hun brutoloon sparen via de regeling. Het geld wordt direct van je brutoloon ingehouden. Het totaal gespaarde bedrag mag niet meer bedragen dan 210 procent van het bruto jaarloon.

Levensloopregeling en vormen

Tijdens de opbouwfase betaal je geen loonbelasting over het levensloopbedrag. Het geld wordt op een speciale en persoonsgebonden rekening gezet. Dit kan een spaar- of een beleggingsrekening zijn. Ook is het mogelijk om het geld in een levensloopverzekering te storten. Als er gekozen is voor de beleggingsvariant, is de eindopbrengst niet gegarandeerd. Het levensloopkapitaal is afhankelijk van de grillen van de beurs. Als je voor beleggen kiest, loop je het risico dat je een deel van je inleg kwijt bent door dalende beurskoersen.

Levensloopregeling opnemen

Als je het tegoed van de levensloopregeling wilt opnemen voor verlof, heb je bijna altijd toestemming van je werkgever nodig. Je moet contact opnemen met de instantie die jouw levenslooptegoed beheert. Deze instelling maakt vervolgens het geld over naar je werkgever. Van het gespaarde tegoed worden zaken als loonbelasting en de premie voor volksverzekeringen ingehouden. Het resterende bedrag maakt de werkgever vervolgens aan je over. Wanneer je het geld gebruikt om een periode van onbetaald verlof te financieren, mag je niet meer opnemen dan je laatstverdiende maandloon.

Uit de levensloopregeling tegoed opnemen werkt anders wanneer mensen 65 jaar of voor hun 65ste verjaardag met pensioen gaan. De dag voordat de werknemer 65 wordt of met pensioen gaat, wordt het gespaarde bedrag in één keer uitgekeerd. In allebei de gevallen wordt het resterende spaartegoed belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Levensloopregeling en de belasting

Deelname aan de levensloopregeling kent een aantal fiscale voordelen. Je spaart namelijk belastingvrij. Over het levenslooptegoed wordt geen loonheffing geheven. Pas wanneer je het geld laat uitkeren, betaal je loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De werkgever draagt over de inleg wel premies voor werknemersverzekeringen af. Deelname aan de levensloopregeling heeft geen gevolgen voor een eventuele WW-uitkering.

Wanneer je geld spaart via de levensloopregeling heb je recht op een korting op de inkomstenbelasting. Dit wordt levensloopverlofkorting genoemd. De heffingskorting ontvang je wanneer je het levenslooptegoed opneemt. In 2012 bedraagt de levensloopverlofkorting maximaal 205 euro.

Let op! vanaf 2012 bouw je geen levensloopverlofkorting meer op.

Een levenslooprekening mag alleen afgekocht worden, wanneer een dienstverband beëindigd wordt. In dit geval betaal je één keer loonbelasting over het tegoed. Bij het afkopen van een levenslooprekening verlies je het recht op de levensloopverlofkorting.

Wist je dat…Geld.nl helemaal onafhankelijk is? Hierdoor krijg je een eerlijk overzicht van het grootste aanbod spaarrekeningen. Zo vind je makkelijk de best passende spaarrekening met de hoogste rente. Spaarrente vergelijken