Sparen

Nominaal rendement

Wat is nominaal rendement?

Bij spaarrekeningen wordt er meestal over twee soorten rendement gesproken. Een spaarrekening heeft een nominaal rendement en een effectief rendement. De effectieve rente op een spaarrekening kan in sommige gevallen hoger uitvallen dan de nominale rente.

De meeste Nederlandse banken werken met een jaarlijkse uitkering van de spaarrente. Het aan rente verschuldigde bedrag wordt aan het begin van het nieuwe jaar overgemaakt. Een enkele bank werkt met een ander systeem. Zij keren tussentijds, bijvoorbeeld per kwartaal of per maand, een rentevergoeding uit. Banken die met een tussentijdse uitwerking werken zijn onder andere MoneYou (kwartaal) en LeasePlan bank (maandelijks).

Nominaal rendement en effectief rendement

Wanneer banken besluiten om de spaarrente tussentijds uit te keren ontstaat er een verschil tussen de nominale en de effectieve rente. Wanneer een bank meerdere keren per jaar rente uitkeert, profiteert de spaarder van het rente-op-rente effect. De tussentijds uitgekeerde rente levert namelijk ook weer rendement op. Hierdoor is aan het einde van het jaar het werkelijke rendement (de effectieve rente) hoger dan de aangegeven rente (nominale rente).

Rekenvoorbeeld - Nominaal rendement en effectief rendement

Rita heeft 10.000 euro op een spaarrekening staan. Ze ontvangt van de bank een nominale spaarrente van 4 procent. De bank keert slechts één keer per jaar een bedrag aan rente uit. Dit komt dus neer op een rentevergoeding van: 10.000 : 100 x 4 = 400 euro. Het nominale en effectieve rendement is in dit geval gelijk.

Wanneer Rita haar geld had weggezet bij een bank die elk kwartaal rente uitkeert (4% : 4 = 1 procent per kwartaal), had ze met 406,04 euro een iets hoger bedrag aan rente ontvangen. De effectieve rente komt in dit geval uit op 4.06%.

Rente

Saldo

Start

10.000 euro

Kwartaal 1

10.100 euro

Kwartaal 2

10.201 euro

Kwartaal 3

10.303,01 euro

Kwartaal4

10.406,04 euro

Veruit de meeste banken werken met jaarlijkse uitkering van rente. In dit geval is er dus geen sprake van een verschil tussen nominale en effectieve rente.

Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken

"Wat een aangename verrassing"

Meneer van der Vlis

"Goed advies en luisterend oor"

Meneer Asseldonk
Service Team Geld.nl