Sparen

Banksparen ontslagvergoeding

Let op: Sinds 1 januari 2014 is banksparen met de gouden handdruk niet meer mogelijk. Alle fiscaalvriendelijke regelingen voor deze ontslagvergoeding zijn per deze datum komen te vervallen. Hierdoor wordt de totale ontslagvergoeding in het jaar van uitkeren volledig belast. Het onderstaande artikel heeft uitsluitend betrekking op de situatie tot en met 31 december 2013.

Als je ontslagen wordt door je werkgever heb je in een aantal gevallen recht op een ontslagvergoeding. Wat je met deze vergoeding gaat doen, mag je natuurlijk zelf bepalen. Wanneer je het geld niet direct nodig had, kom je het tot  2014 bijvoorbeeld op een geblokkeerde bankspaarrekening laten storten. Zo profiteerde je direct van een aantal fiscale voordelen.

Niet iedereen die ontslagen wordt heeft recht op een ontslagvergoeding. Als een werknemer tijdens zijn proeftijd ontslagen wordt, kan deze bijvoorbeeld geen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Ook wanneer het contract voor bepaalde tijd afloopt en dit niet verlengd wordt, heeft een werknemer geen recht op een gouden handdruk. Bij ontslag op staande voet en bij een faillissement van de werkgever is er eveneens geen sprake van een ontslagvergoeding.

Mogelijkheden ontslagvergoeding

In alle overige gevallen kan er wellicht wel een ontslagvergoeding worden uitgekeerd door de werkgever. Met deze ontslagvergoeding kan je een aantal dingen doen. Zo kan je het bedrag direct op je bankrekening laten storten en zelf sparen. Als je voor deze optie kiest, wordt er direct belasting afgedragen. Andere mogelijkheden zijn het oprichten van een Stamrecht BV en banksparen. Aan een Stamrecht BV en banksparen zitten een aantal fiscale voordelen.

Banksparen ontslagvergoeding: bruto bedrag

Banksparen met een ontslagvergoeding bestaat sinds 2010. Wanneer je voor deze optie kiest, stel je het betalen van belasting in principe uit. Ook worden de premies voor Volksverzekeringen uitgesteld. Hierdoor ontvang je over het totale bedrag (de bruto uitkering) een rentevergoeding van de bank. Dit maakt deze spaarvorm extra aantrekkelijk.

Bankspaarrekening ontslagvergoeding openen

Heb je recht op een ontslagvergoeding en wil je gaan banksparen? Dan is het belangrijk dat het bedrag rechtstreeks door de werkgever op een bankspaarrekening wordt gestort. Het bedrag mag niet eerst op je eigen rekening gestaan hebben.

Een bankspaarrekening kan bij verschillende banken geopend worden. Je kunt kiezen uit een spaar- en beleggingsvariant. Wanneer je kiest voor de spaarvariant heb je nog de opties vaste en variabele spaarrente. Als je kiest voor een variabele rente of de beleggingsvariant, is de eindopbrengst niet gegarandeerd.

Opbouw- en uitkeringsfase

Banksparen met een ontslagvergoeding bestaat uit twee fases. Tijdens de opbouwfase staat het geld op een geblokkeerde rekening. Dankzij de ontvangen rente (of eventuele winst bij de beleggingsvariant) groeit het kapitaal gestaag. De uitkering van het bankspaartegoed moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin je 65 wordt.

De uitkeringsfase gaat in wanneer het bankspaartegoed uitgekeerd wordt. Tijdens de uitkeringsfase wordt belasting ingehouden. De uitkeringsdatum wordt vastgesteld wanneer je het bankspaarproduct afsluit. Hoelang de uitkering duurt, is afhankelijk van het opgebouwde tegoed en de hoogte van de uitkering. Anders dan een lijfrenteverzekering, kent banksparen geen levenslange uitkering.

Banksparen met een ontslagvergoeding kent een minimale uitkeringstermijn om van de fiscale voordelen te profiteren. Het aantal termijnen is afhankelijk van de leeftijd.

Leeftijd

Spreiding uitkering

25 jaar of jonger

17 jaar

25 tot 30

14 jaar

30 tot 35

11 jaar

35 tot 40

8 jaar

40 tot 45

5 jaar

45 tot 50

4 jaar

50 tot 55

3 jaar

55 tot 60

2 jaar

60 jaar of ouder

1 jaar


Bankspaarrekening ontslagvergoeding openen

Krijg je binnenkort een ontslagvergoeding? Laat je dan goed informeren voordat je een financieel product afsluit. Schakel bijvoorbeeld een financieel adviseur in of vraag bij meerdere banken een offerte aan.

Wist je dat…
Geld.nl helemaal onafhankelijk is? Hierdoor krijg je een eerlijk overzicht van het grootste aanbod spaarrekeningen. Zo vind je makkelijk de best passende spaarrekening met de hoogste rente. Spaarrente vergelijken