Sparen

Ouderentoeslag

Let op! Per 1 januari 2016 is de ouderentoeslag afgeschaft. Ouderentoeslag was een regeling waardoor 65-plussers soms minder belasting betaalden over hun spaargeld. Je moest dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het onderstaande artikel heeft betrekking op de regeling zoals deze gold in 2015.

Wat is ouderentoeslag?

Ouderentoeslag was een regeling die ging over de box 3 belasting. In deze box betaal je belasting over spaargeld, beleggingen en onroerende goederen buiten de eigen woning. Als je deze vermogens bij elkaar optelt en er dan je schulden van af haalt, krijg je je eigen vermogen. 

Over je eigen vermogen in box 3 hoef je geen belasting te betalen als het vermogen lager is dan 30.360 euro. Voor fiscale partners is dit bedrag het dubbele, namelijk 60.720 euro. Dit is je heffingsvrije vermogen. Heb je meer vermogen in box 3, dan betaal je daar vermogensrendementsheffing, of rendementsheffing, over. 

Ouderentoeslag verhoogde je heffingsvrije vermogen. Omdat gepensioneerden minder inkomen hebben dan voor het pensioen, kregen ouderen toeslag op het heffingsvrije vermogen. Ouderen mochten meer eigen vermogen hebben zonder belasting te hoeven betalen. Voorwaarde was wel dat het inkomen niet boven een bepaalde grens uitkwam. Ook mocht je eigen vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

Ouderentoeslag 2015

De hoogte van de laatste ouderentoeslag in 2015 was onder meer afhankelijk van je inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning). De bedragen voor de ouderentoeslag voor deze jaren vind je in de onderstaande tabel:

Inkomen hoger dan: Inkomen lager dan: Hoogte ouderentoeslag: 
-14.431 euro28.236 euro
14.302 euro20.075 euro14.118 euro
20.075 euro-n.v.t.


Let op! De toeslag kwam bovenop het algemene heffingsvrije vermogen ( in 2020 is dit 30.846 euro of 61.692 euro.

Naast het inkomen gold er nog een voorwaarde om in aanmerking te komen voor ouderentoeslag. Je eigen vermogen mocht niet hoger zijn dan 282.226. Je heffingsvrije vermogen telde hierbij niet mee. Voor fiscale partners was dit bedrag 564.451 euro. Hierbij werd je vermogen gerekend, na aftrek van het heffingvrije vermogen.

Ben je benieuwd of je recht hebt op meer vrijstellingen? Lees dan het artikel ‘Vrijstelling vermogensbelasting’.

Spaarrente vergelijken?Vergelijk het grootste aanbod spaarrekeningen, stap over naar de bank met de hoogste rente en loop niet langer rente-inkomsten mis. Spaarrente vergelijken