Sparen

Rendement banksparen

Wat is het rendement bij banksparen?

Banksparen is een financieel product waarmee bancair gespaard kan worden voor de aflossing van de hypotheek of voor het pensioen. Sinds 2010 is banksparen ook mogelijk voor het financieren van een uitvaart. Het geld wordt op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening gestort. Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om bankspaarproducten af te sluiten. Deze spaarvorm is ingevoerd om een alternatief te bieden voor de verzekeringsvarianten van kapitaalproducten.

Banksparen pensioen

Banksparen voor het pensioen is interessant wanneer je zelf een aanvulling op je oudedag voorziening wilt opbouwen en er sprake is van een pensioengat. In dit geval profiteer je namelijk van een belastingvoordeel. Pensioen sparen via een bankspaar product wordt gezien als het alternatief voor een lijfrente. Net als een lijfrente kent banksparen een opbouw- en uitkeringsfase. Over het opgebouwde spaarbedrag wordt tijdens de opbouwfase en over de waarde van de nog te ontvangen uitkering tijdens de uitkeringsfase geen vermogensrendementsheffing geheven. De opbouw fase is dus feitelijk vrijgesteld van belasting. Je gaat belasting betalen op het moment dat het tot uitkering komt. 

Banksparen hypotheek

Banksparen voor de aflossing van je hypotheek is ook sinds 2008 mogelijk. Je opent in dit geval een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). Het spaargeld op deze rekening staat vast en mag alleen opgenomen worden om de hypotheek af te lossen. De looptijd van een Spaarrekening Eigen Woning bedraagt minimaal 15 en maximaal 30 jaar. Over het opgebouwde spaartegoed hoeft geen vermogensbelasting in box 3 afgedragen te worden. Aan het einde van de looptijd ga je in box 1 belasting betalen over het rentevoordeel dat je hebt behaald boven een bepaalde vrijstelling.

Let op! Wie vanaf 2013 een bankspaarhypotheek afsluit, heeft geen recht meer op de hypotheekrenteaftrek. Volgens de nieuwe hypotheekregels geldt de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken alleen als er wordt gekozen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. 

Banksparen rendement

Bij banksparen via een spaarrekening kun je kiezen tussen een variabele rente en vaste rentevergoeding. Als je kiest voor een variabele rentevergoeding bestaat de mogelijkheid dat de spaarrente tijdens de looptijd aangepast wordt. Dit kan voordelig zijn bij een rentestijging, maar ook nadelig bij een rentedaling. Een alternatief is dan te kiezen voor een vaste rentevariant. Hierbij staat de rente gedurende de looptijd de rente sparen vast. Je hebt hierdoor zekerheid over het rendement, maar profiteert niet van een eventuele rentestijging.

Banksparen berekenen

Wil je het rendement berekenen? Dan heb je de volgende gegevens nodig.

  • Huidig spaartegoed of initiële inleg
  • Jaarlijkse inleg (terugkerende inleg)
  • Verwacht rente percentage
  • Periode waarover je het rendement wilt berekenen.

Vervolgens kun je op basis van de formule “samengestelde interest met periodieke inleg” het eindkapitaal berekenen:

EK = PI * [ ( ( 1 + i )N - 1 ) / i ]

EK = Eindkapitaal
PI = Periodieke inleg
i = rente percentage (waarbij 1% = 0,01)
N = aantal perioden

Heb je ook nog een eerste eenmalige inleg gedaan, dan dien je deze volgens dezelfde formule te bereken en daarbij op te tellen.

Banksparen rendement - beleggingsvariant

Als je kiest voor de beleggingsvariant is de eindopbrengst niet gegarandeerd. Het rendement is afhankelijk van de ontwikkeling van je vermogen. Er wordt wel vaak een verwacht rendement aangegeven, maar hier geldt de spreuk “In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”.

Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken