Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten
Sparen

Rendementsheffing

Hoe werkt rendementsheffing in Box 3?

Mensen die geld sparen ontvangen hierover spaarrente. De overheid ziet deze spaarrente als een vorm van inkomen, omdat je extra vermogen opbouwt. Daarom betaal je belasting over het rendement dat je op je spaargeld krijgt. In dit artikel lees je hoe belasting op sparen precies werkt.

Rendementsheffing Box 3 

Vanaf 2018 wordt de grondslag sparen en beleggen in box 3 toegerekend aan een spaardeel en een beleggingsdeel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drie belastingschijven. Over het spaardeel en het belggingsdeel wordt een forfairtair rendement van respectievelijk 0,13% en 5,60% in aanmerking genomen in box 3. 

Grondslag sparen en beleggenHeffingsvrij vermogenSpaardeel 0,13%Beleggingsdeel 5,60%
Tot en met € 71.650€ 30.36067%33%
van € 71.650 tot € 989.736€ 30.36021%79%
Vanaf € 989.736€ 30.3600%100%


Over het totale fictieve rendement wordt 30 procent vermogensrendementsheffing betaald. 
Om het een en ander te verduidelijken geven we hieronder een rekenvoorbeeld.

Rendementsheffing berekening

Stel Marieke heeft een vermogen van 125.000 euro op 1 januari 2019. Voor Marieke ziet de berekening van de vermogensrendementsheffing er dan als volgt uit:

VermogensdeelSpaardeelBeleggingsdeelBedrag waarover 30% vermogensrendementsheffing betaalt wordt
€ 30.360 (heffingsvrij vermogen)---
€ 71.650 in eerste schijf€ 48.005,50 
(67% x € 71.650)
€ 23.664,50 
(33% x € 71.650)
€ 22.990 in tweede schijf€ 4.827,90 
(21% x € 22.990)
€ 18.162 
(79% x  
€ 22.990)
Totaal€ 52.833,40
(€ 48.005,50 + € 4.827,90)
€ 41.826,60
(€ 23.664,50 + € 18.162,10) 
Verondersteld bedrag aan rendement€ 68,68
(€ 52.833,40 x 0,13%)  
€ 2.342,29 
(€ 41.826 x 5,60%) 
€ 2.410,97
(€ 68,68 + € 2.342,29)


In totaal betaalt Marieke in 2019 dus 723,29 euro (30 procent van 2.410,97 euro) aan vermogensrendementsheffing. 

Vermogensrendementsheffing 2019 en de heffingsvrije grens

Je betaalt alleen vermogensrendementsheffing over het eigen vermogen boven de heffingsvrije grens. In 2019 ligt deze grens op 30.360 euro (60.720 voor fiscale partners). Over je eigen vermogen dat hoger is dan deze heffingsvrije grens, betaal je dus belasting. Heb je uitstaande schulden? Dan mag je het bedrag boven de 3.000 euro (6.000 euro voor fiscale partners) van je eigen vermogen aftrekken.

Vermogensrendementsheffing en de vrijstellingen

In sommige gevallen maak je aanspraak op een vrijstelling. Een vrijstelling zorgt voor een hogere heffingsvrije grens, waardoor je minder vermogensrendementsheffing betaalt. Je komt in aanmerking voor een extra vrijstelling wanneer je:

  • Groene spaarproducten en/of groene beleggingen met een groencertificaat bezit. De heffingsvrije grens ligt dan op maximaal 58.539 euro. 
  • Geld spaart voor een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Deze extra vrijstelling bedraagt maximaal 7.118 euro.
  • De pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor ouderentoeslag. Deze toeslag verhoogt de heffingsvrije grens, waardoor je dus minder belasting hoeft te betalen.
  • Zelf spaart voor een aanvullend pensioen op een bankspaarrekening of lijfrente. Over dit gespaarde bedrag betaal je geen vermogensrendementsheffing.

Peildatum vermogensrendementsheffing

Tot 2012 meette de Belastingdienst de hoogte van je eigen vermogen op twee momenten: op 1 januari en op 31 december van het jaar. Het gemiddelde bedrag van deze twee meetmomenten zag de Belastingdienst als je eigen vermogen. Vanaf 1 januari 2012 werkt de Belastingdienst echter nog maar met 1 peildatum voor de berekening van het eigen vermogen, namelijk 1 januari. Je betaalt dus vermogensrendementsheffing over het eigen vermogen dat je op 1 januari van het betreffende jaar bezit.

Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken