Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten
Sparen

Uitkering spaargeld

Hoeveel spaargeld mag je hebben met een uitkering?

Uitkeringen zijn bedoeld om jou in je levensonderhoud te voorzien. Als je eigen vermogen hebt, gaat de overheid er soms vanuit dat je in je eigen onderhoud kan voorzien. Daarom kun je gekort worden op je uitkering als je vermogen boven een bepaalde grens uitkomt. Binnen je eigen vermogen vallen je spaargeld en bijvoorbeeld je auto. Wat zijn de regels voor jouw uitkering?

WW uitkering en spaargeld

WW-uitkering staat voor Werkloosheidswetuitkering. Je krijgt WW als je tijdelijk geen werk hebt. Je krijgt de WW altijd maar voor een beperkte tijd. Daarom telt het eigen vermogen niet mee bij de berekening van de hoogte van je WW. Je kunt rustig blijven sparen als je even geen werk hebt.

WIA uitkering en vermogen

Ook bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen telt het eigen vermogen niet mee. Denk hierbij aan de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) en de Ziektewet.

Auto van de zaak en uitkering

Heb je naast je uitkering een baan en heb je daardoor een auto met bijtelling van de zaak? Dan heeft dat sinds 2013 ook invloed op de hoogte van je uitkering. Heb je namelijk een auto van de zaak, dan wordt een deel van de waarde van de auto bij je salaris opgeteld. Meestal is de bijtelling 25 procent van de cataloguswaarde van de auto. Kost de auto dus 20.000 euro en is de bijtelling 25 procent, dan wordt er elk jaar 5.000 euro bij je inkomen opgeteld. Per maand is dit 416,67 euro minder uitkering. Als jouw partner een auto van de zaak heeft, wordt de bijtelling bij het gezinsinkomen opgeteld. Dit heeft invloed op de toeslag die je misschien op je uitkering krijgt.

Bijstand en eigen vermogen

Ontvang je bijstand, dan geldt er wel een beperking van de uitkering als je vermogen boven een bepaalde grens uitkomt. Voor alleenstaanden zonder kinderen ligt de grens in 2019 op 6.120 euro. Voor alleenstaanden met kinderen en voor gehuwden ligt de grens op 12.240 euro. Binnen het eigen vermogen wordt niet alleen je spaargeld meegeteld, maar ook je auto, je contante geld, je tegoed op je betaalrekening, aandelen en je huis. Maar ook verzekeringen die af te kopen zijn, zoals pensioenverzekeringen, tellen mee. Tegelijk worden eventuele schulden van het eigen vermogen afgetrokken, met uitzondering van studieschulden.

Heb jij eigen vermogen en een bijstandsuitkering? Ga dan altijd goed na welke regels er voor jou gelden. Je mag een bedrag sparen, maar hou goed in de gaten hoeveel je spaart. Maar het is verstandig om een bedrag apart te zetten voor een vakantie of voor als er dingen kapot gaan.

Laat geen spaarrente liggen!
Vergelijk snel en makkelijk het grootste aanbod spaarrekeningen op rente, kosten en voorwaarden. Stap online over van spaarrekening en spaar tegen het hoogste rendement! Spaarrente vergelijken