Zorgverzekering

Algemene wet bijzondere ziektekosten

Wat houdt de algemene wet bijzondere ziektekosten in?

Onder de Wet Bijzondere Ziektekosten vallen de zogenaamde zware geneeskundige risico´s. De lasten die vanuit deze wet betaald worden zijn niet onder te brengen in de basisverzekering. De premie voor de basisverzekering zou niet te dragen zijn als de bijzondere ziektekosten rechtstreeks opgebracht moesten worden door verzekerden. Over het algemeen gaat het om langdurige zorg. Om AWBZ-zorg te kunnen krijgen moet er eerst een indicatie worden opgevraagd bij het Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instellingen zijn belast met het vaststellen in hoeverre er langdurige zorg nodig is en om welke zorg het gaat.

Wie is verzekerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten?

Iedereen die in Nederland werkt of woont, heeft recht op AWBZ-zorg. Je bent automatisch verzekerd als je de verplichte zorgverzekering (basisverzekering) hebt afgesloten.

Eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Voor de meeste zorg vanuit de AWBZ betaal je een eigen bijdrage. De hoogte van het bedrag is onder andere afhankelijk van jouw leeftijd, inkomen en van de gezinssituatie. Afhankelijk van het gezamenlijk inkomen, kan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gevraagd worden om een verlaging van de eigen bijdrage.

Tip! In de zorgvergelijker op Geld.nl kun je uitgebreid alle zorgpremies vergelijken op premie en dekking. Door aan te geven welke vergoedingen voor jou van belang zijn, zie je direct welke verzekeringen het best aansluiten bij jouw wensen en welke de laagste premie hebben. 

Hoeveel betaal je aan AWBZ-premie?

De premies voor de wet bijzondere ziektekosten worden geïncasseerd via het inkomen samen met de premie voor de ANW en de AOW. Je betaalt 12,15% over het inkomen dat valt in de eerste twee belastingschijven. Op deze heffing wordt nog een heffingskorting toegepast.

Welke vergoedingen worden er voldaan vanuit de AWBZ?

De vergoedingen die verricht worden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, kunnen onderverdeeld worden in zes soorten zorg, namelijk:

  • Begeleiding – activiteitenbegeleiding en dagopvang
  • Persoonlijke verzorging – verzorging van verzekerden die het niet meer zelf kunnen
  • Verpleging – noodzakelijke hulp bieden, bijvoorbeeld het geven van injecties
  • Behandeling – bijvoorbeeld behandeling van chronisch zieken en revalidatie
  • Kortdurend verblijf in zorginstelling – bijvoorbeeld het paar dagen in de week opnemen van gehandicapte kinderen
  • Langdurig verblijf in een zorginstelling – kosten van het wonen in een verzorgingstehuis of verpleeghuis
Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod zorgverzekeringen vergelijkt? Zo vind je zeker de best passende zorgverzekering tegen de laagste premie! Zorgverzekering vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten