Datamonitor zorgverzekeringen 2021

Laatst bijgewerkt op: 31 januari  2021

Op het gebied van zorgverzekeringen houden wij elk jaar nauwgezet de premieontwikkeling in de gaten. Ook onderzoeken we welke keuzes mensen maken rondom hun zorgverzekering op basis van de vergelijkingen en aanvragen op Geld.nl.

Heb je vragen over de cijfers of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze productspecialisten of persvoorlichters.

Over het onderzoek

Aan de hand van 5.000 aanvragen in het zorgseizoen 2021 (tussen half november en 31 december 2020) analyseerden we welke keuzes consumenten hebben gemaakt rondom hun zorgverzekering voor 2021. Dit hebben we afgezet tegen de cijfers van het vorige jaar. Ook is er gekeken naar de belangrijkste verschillen tussen de provincies en het verschil tussen mannen en vrouwen.

Gemiddelde premie zorgverzekering

Uit de aanvragen blijkt dat mensen in 2021 gemiddeld 109,26 euro per maand betalen voor hun basisverzekering. Dat is 3,7 procent meer dan in 2020. Toen was de gemiddelde basispremie nog 105,33 euro. Deze stijging komt vooral doordat de meeste zorgverzekeraars hun premies voor de basisverzekering hebben verhoogd.

Hoeveel procent kiest alleen een basisverzekering?

In 2021 verhoogde bijna een kwart van de verzekerde (24,3 procent) het eigen risico vrijwillig. Hierdoor bespaarden zij flink op de premie voor een basisverzekering. Mensen met een standaard eigen risico van 385 euro betalen gemiddeld 113,50 euro per maand voor hun basisverzekering. Mensen die het eigen risico verhoogden naar het maximale bedrag betaalden nog maar 91,80 euro per maand. Een besparing van ruim 260 euro per jaar.

Gemiddelde basispremie per eigen risico bedrag 2020 2021 % Verschil
€ 385 € 109,91 € 113,50 3,3%
€ 485 € 105,19 € 108,39 3,0%
€ 585 € 101,68 € 105,24 3,5%
€ 685 € 97,64 € 102,47 4,9%
€ 785 € 95,83 € 99,18 3,5%
€ 885 € 88,25 € 91,80 4,0%

De meeste mensen (71 procent) hebben naast de basisverzekering ook aanvullende wensen. Voor de totale zorgverzekering (basis + aanvullend) betalen mensen in 2021 gemiddeld 150,66 euro per maand. Dat is bijna 9 procent meer dan in 2020. Toen was gemiddelde totaalpremie nog 138,32 euro. Dit komt doordat de premies voor de meeste aanvullende verzekeringen ook flink gestegen zijn.


Premieverschil zorgverzekering per provincie

Geld.nl bracht ook per provincie in kaart hoeveel inwoners gemiddeld betalen voor hun zorgverzekering (basis + eventueel aanvullend). Inwoners van Zeeland betalen met gemiddeld 171,59 euro per maand het meest voor hun zorgverzekering. In de provincie Zeeland is de gemiddelde premie ook het hardst gestegen. Vorig jaar betaalden de Zeeuwen nog gemiddeld 133,63 euro per maand. Een stijging van ruim 28 procent.

Deze premiestijging komt vooral dat inwoners van de provincie Zeeland in 2021 veel vaker een aanvullende verzekering kozen en minder vaak hun eigen risico verhoogden.

Inwoners van Groningen zijn in 2021 met gemiddeld 133,79 euro per maand het goedkoopste uit voor hun zorgverzekering. Groningers wisten zelfs te besparen ondanks de hogere zorgpremies. Zij betaalden in 2020 namelijk nog gemiddeld 135,23 euro per maand voor hun zorgverzekering.

De besparing is vooral behaald doordat Groningers in 2021 vaker enkel een basisverzekering afsluiten. Daarnaast kozen zij veel minder vaak voor de dure restitutiepolis dan in 2020.

Provincie Gemiddelde basispremie 2020 Gemiddelde basispremie 2021 Verschil%
Groningen € 135,23 € 133,79 -1,1%
Friesland € 129,42 € 152,57 17,9%
Drenthe € 132,02 € 150,72 14,2%
Overijssel € 132,19 € 149,32 13,0%
Gelderland € 145,90 € 153,24 5,0%
Utrecht € 135,61 € 154,75 14,1%
Noord-Brabant € 137,17 € 146,53 6,8%
Zeeland € 133,63 € 171,59 28,4%
Limburg € 139,04 € 152,70 9,8%
Flevoland € 139,61 € 154,04 10,3%
Noord-Holland € 140,21 € 150,22 7,1%
Zuid-Holland € 138,80 € 150,86 8,7%

Premieverschil zorgverzekering per leeftijd

Als we kijken naar de premieverschillen per leeftijdsgroep zien we dat jongeren minder betalen voor hun zorgverzekering dan ouderen. Dit komt vooral doordat naarmate de leeftijd stijgt mensen vaker aanvullende verzekeringen kiezen en minder vaak hun eigen risico verhogen. Opvallend is wel dat de gemiddeld de premie in de groepen 35 tot 45 jaar en 75 plus veel harder steeg dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Leeftijdsgroep Gemiddelde premie zorgverzekering 2020 Gemiddelde premie zorgverzekering 2021 Verschil%
18 tot 25 jaar € 113,95 € 119,25 4,7%
25 tot 35 jaar € 129,45 € 131,69 1,7%
35 tot 45 jaar € 135,98 € 151,11 11,1%
45 tot 55 jaar € 151,93 € 155,86 2,6%
55 tot 65 jaar € 163,72 € 170,91 4,4%
65 tot 75 jaar € 164,55 € 170,38 3,5%
75 plus € 153,81 € 174,20 13,3%


Nederlanders minder vaak aanvullend verzekerd

Dat de zorgverzekeringen flink duurder zijn geworden in 2021 heeft ook zijn uitwerking op de keuzes die mensen maken, constateert Geld.nl. Zo kozen minder mensen voor een aanvullende verzekering. 71 procent koos voor één of meer aanvullende zorgverzekeringen. In 2020 koos nog 81 procent hiervoor. Mensen zijn door de hogere zorgpremie nog kritischer gaan kijken welke zorg ze echt nodig hebben en willen verzekeren. Daarnaast hebben mensen door de Corona-crisis minder gebruik gemaakt van sommige zorg, zoals de tandarts en zorg in het buitenland, en dat verwachten ze misschien ook nog wel voor 2021.


Meest gekozen aanvullende zorgwensen

Van de mensen die wel kozen voor een aanvullende verzekering, deden de meesten dit vanwege de tandartsdekking (44 procent). Daarna volgden de zorgwensen fysiotherapie (31 procent) en hulp in het buitenland (11 procent).


Meest gekozen type zorgverzekering

Als het gaat om de basisverzekering, kozen nog minder mensen voor de restitutiepolis. Dit is een zorgpolis waarbij je volledig zelf bepaalt naar welke zorgverlener je gaat, zonder dat dit invloed heeft op je vergoeding. In 2021 koos nog maar 3 procent hiervoor. Dat was in 2020 nog 15 procent. Dit heeft twee oorzaken: het aanbod restitutiepolissen is afgenomen en restitutiepolissen zijn duur. De basisverzekeringen van ONVZ (en de labels VvAA en PNO) en van ZorgDirect zijn in 2021 niet langer restitutiepolissen. Daarnaast betaal je voor de goedkoopste restitutiepolis in 2021 maar liefst 1.521 euro per jaar. De goedkoopste naturapolis kost je 1.271 euro per jaar.


Hoeveel procent verhoogt het eigen risico?

Om te besparen op de hoge zorgpremie, kozen in 2021 meer mensen voor een verhoogd eigen risico. Bijna een kwart (24,3 procent) van de verzekerden via Geld.nl verhoogde het eigen risico. In 2020 was dat nog 18,5 procent.

Bijna 19 procent verhoogde voor 2021 het eigen risico maximaal, dus naar 885 euro. Dat deed in 2020 nog ongeveer 13 procent.


Verschillen tussen mannen en vrouwen

Bij de keuze voor het eigen risico zien we ook meteen een belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen verhoogden vaker het eigen risico dan vrouwen. Bij de mannen koos ruim 26 procent voor een verhoogd eigen risico. Bij de vrouwen koos ‘slechts’ 21,5 procent daarvoor. Veruit het grootste deel van de mannen en vrouwen die hun eigen risico verhoogden, koos voor het maximale eigen risico van 885 euro.


Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten