Datamonitor zorgverzekeringen 2020

Laatst bijgewerkt op: 29 januari 2020

Op het gebied van zorgverzekeringen houden wij elk jaar nauwgezet de premieontwikkeling in de gaten. Ook onderzoeken we welke keuzes mensen maken rondom hun zorgverzekering op basis van de vergelijkingen en aanvragen op Geld.nl. Op deze pagina vind je de meest actuele cijfers en trends.

Heb je vragen over de cijfers of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze productspecialisten of persvoorlichters.

Over het onderzoek

Aan de hand van ruim 120.000 bezoekers die in de periode van 12 november t/m 31 december 2019 een vergelijking maakten op Geld.nl, analyseerden we welke keuzes zij hebben gemaakt rondom hun zorgverzekering voor 2020. Dit hebben we afgezet tegen de cijfers van het vorige jaar. Ook is er speciaal gekeken naar de belangrijkste verschillen tussen de provincies en het verschil tussen mannen en vrouwen

Gemiddelde premie zorgverzekering

Uit alle vergelijkingen en aanvragen blijkt dat mensen in 2020 gemiddeld 105,33 euro per maand betalen voor hun basisverzekering. Dat is iets minder dan 2019. Toen was de gemiddelde basispremie nog 106,12 euro.

Hoeveel procent kiest alleen een basisverzekering?

De meeste mensen (ruim 81 procent) hebben naast de basisverzekering ook aanvullende wensen. Voor de totale zorgverzekering (basis + aanvullend) betalen mensen in 2020 gemiddeld 138,25 euro per maand. Dat is iets meer dan in 2019. Toen was gemiddelde totaalpremie nog 137,40 euro. Dit komt doordat de premies voor de meeste aanvullende verzekeringen wel gestegen zijn.


Aanvullende zorgverzekering populairder

Aanvullende zorgverzekering populairder

Van de mensen die hun zorgverzekering voor 2020 via Geld.nl afsloten, koos ruim 81 procent voor één of meer aanvullende zorgverzekeringen. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2019. Toen koos nog 65,53 procent hiervoor. Ook dit is te verklaren doordat de collectiviteitskortingen zijn verlaagd. Mensen die in 2019 een collectieve zorgverzekering hadden zagen hun premie voor 2020 fors stijgen Hierdoor is een grote groep mensen, met behoefte aan aanvullende zorgverzekeringen, gaan vergelijken en overstappen.


Premieverschil zorgverzekering per provincie

Geld.nl bracht ook de verschillen per provincie in kaart. Het opvallendst zijn de verschillen in wat inwoners per provincie betalen voor de basisverzekering. Inwoners van Flevoland betalen met gemiddeld 107,50 euro per maand het meest. In 2019 betaalden zij nog het minste. Gemiddeld steeg de premie voor inwoners van Flevoland met 3,2 procent.

Andersom zijn inwoners van de provincie Utrecht het meeste erop vooruit gegaan., die in 2019 nog de hoogste basispremie, het meest erop vooruit gegaan. Zij betaalden in 2019 nog de hoogste basispremie. In 2020 is voor hen de premie met 3,7 procent het hardst gedaald.

Inwoners van Zeeland zijn in 2020 met gemiddeld 102,55 euro per maand het goedkoopste uit voor hun basisverzekering. Benieuwd waar de verschillende vandaan komen? Lees dan het uitgebreide onderzoek: Premieverschillen zorgverzekering per provincie.

Provincie Gemiddelde basispremie 2018 Gemiddelde basispremie 2019 Verschil%
Groningen € 105,38 € 103,32 -2,0%
Friesland € 106,49 € 104,30 -2,1%
Drenthe € 105,83 € 105,65 -0,2%
Overijssel € 106,62 € 104,24 -2,2%
Gelderland € 104,90 € 105,31 0,4%
Utrecht € 108,30 € 104,25 -3,7%
Noord-Brabant € 105,14 € 105,12 0,0%
Zeeland € 105,26 € 105,55 -2,6%
Limburg € 104,62 € 103,92 -0,6%
Flevoland € 103,78 € 107,07 3,2%
Noord-Holland € 106,39 € 105,80 -0,6%
Zuid-Holland € 106,98 € 105,76 -1,1%


Meest gekozen type zorgverzekering

Als het gaat om de basisverzekering, kozen ook in 2020 de meeste overstappers voor een naturapolis (82 procent). In 2019 was dit nog 73,3 procent. Hiermee is de naturapolis dus populairder geworden ten opzichte van de restitutiepolis (met vrije zorgkeuze). Ruim 14 procent koos in 2020 voor een restitutiepolis. In 2019 was dat nog 20,58 procent. Dit heeft twee oorzaken: het aanbod restitutiepolissen is afgenomen, omdat De Friesland en Pro Life met deze polis zijn gestopt. Maar belangrijker nog, enkele verzekeraars hebben de premies van deze polissen met vrije zorgkeuze fors meer verhoogd dan die voor hun naturapolissen.


Meest gekozen aanvullende zorgwensen

Van de mensen die kozen voor een aanvullende verzekering, deden de meesten dit vanwege de tandartsdekking (32,68 procent). Daarna volgden de zorgwensen fysiotherapie (26,54 procent), hulp in het buitenland (11,91 procent) en brillen en lenzen (9,67 procent). Deze verdeling is eigenlijk al jaren min of meer hetzelfde.


Hoeveel procent verhoogt het eigen risico?

Voor de zorgverzekering 2020 verhoogde iets minder mensen hun eigen risico. Ruim 18,5 procent van de verzekerden verhoogde het eigen risico. In 2019 was dit nog 21,23 procent. Bijna 13 procent verhoogde in 2020 het eigen risico maximaal, dus naar 885 euro.


Verschillen tussen mannen en vrouwen

Als we het toch over het eigen risico hebben, zien we hier ook meteen het belangrijkste verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen verhoogden vaker het eigen risico dan vrouwen. Bij de mannen koos ruim 22 procent voor een verhoogd eigen risico. Bij de vrouwen koos ‘slechts’ 14,71 procent daarvoor.


Premieverschil zorgverzekering per leeftijd

Als we kijken naar de premieverschillen naar leeftijd zien we dat jongeren minder betalen voor een basisverzekering dan ouderen. Opvallend is dat 75 plussers in 2020 gemiddeld 1,15 procent meer zijn gaan betalen voor hun basisverzekering. Terwijl voor bijna alle andere groepen de gemiddelde premie voor de basisverzekering omlaag ging. Alleen de groep 25 tot 35-jarigen ging iets meer betalen.

Leeftijdscategorie Gemiddelde basispremie 2019 Gemiddelde basispremie 2020 Verschil%
18 tot 25 jaar € 105,02 € 104,50 -0,5%
25 tot 35 jaar € 104,28 € 104,82 0,52%
35 tot 45 jaar € 106,18 € 103,92 -2,13%
45 tot 55 jaar € 107,19 € 105,17 -1,88%
55 tot 65 jaar € 107,83 € 106,27 - 1,45%
65 tot 75 jaar € 108,52 € 107,73 - 0,73%
75 plus € 109,12 € 110,38 1,15%
;