Zorgverzekering

Eigen bijdrage AWBZ

Hoe zit het met de eigen bijdrage AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) biedt dekking voor niet individueel verzekerbare zorg. Deze volksverzekering kent een eigen bijdrage voor mensen die gebruik moeten maken van de AWBZ. De hoogte van de eigen bijdrage op je zorgverzekering is onder meer afhankelijk van het inkomen, vermogen en de gezinssamenstelling.

Wat is AWBZ?

Iedere Nederlander is verplicht verzekerd voor de AWBZ. Ook niet ingezetenen zijn verzekerd als ze inkomen ontvangen vanuit Nederland. Onder deze verzekering vallen de zogenaamde zwaardere medische risico’s. Om AWBZ-zorg te krijgen zal er eerst een toetsing plaatsvinden om de noodzaak van deze intensieve zorg aan te tonen. Deze toetsing wordt ook wel een indicatie genoemd. Voor de meeste vormen van zorg uit de AWBZ is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld naar draagkracht.

Hoe hoog is de eigen bijdrage AWBZ?

Er zijn twee soorten eigen bijdragen te onderscheiden, namelijk de lage eigen bijdrage en de hoge eigen bijdrage. De lage bijdrage geldt over het algemeen voor de eerste zes maanden van het verblijf in een AWBZ-instelling. Ook patiënten die de vaste lasten van een huishouding op moeten brengen, kunnen na de eerste zes maanden aangeslagen worden voor de lage eigen bijdrage in plaats van de hoge.

Verzekerden die niet in aanmerking komen voor de lage eigen bijdrage worden aangeslagen voor de hoge eigen bijdrage. De verschillen hierbij zijn groot. Ook dit bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzekerde. Er zal altijd geld over moeten blijven voor zakgeld en kleedgeld.

Aanpassing testament om eigen bedrage AWBZ te voorkomen of te beperken

Notarissen hebben het druk gehad met aanpassingen in testamenten. Door de invoering van de hoge eigen bijdrage in de AWBZ komt namelijk het vermogen in gevaar. De hoge eigen bijdrage moet betaald worden uit het maandelijkse inkomen, maar het vermogen is ook aan te spreken. Dit is vooral voor ouderen de aanleiding geweest om hun testament aan te passen. De notaris heeft namelijk de mogelijkheid om het vermogen gedeeltelijk te beschermen tegen de eigen bijdrage van de AWBZ.

Is de eigen bijdrage AWBZ aftrekbaar van het inkomen?

Nee, helaas is dat niet het geval. De eigen bijdrage gaat ten koste van het netto besteedbaar loon. Verzekerden met eigen vermogen kunnen een eigen bijdrage verschuldigd zijn die hoger is dan het maandelijkse netto inkomen. Er zal in dat geval ingeteerd worden op het vermogen. Hierbij kan de overwaarde in een eigen woning ook als vermogen worden meegeteld bij het bepalen van het eigen vermogen.

Wist je dat…Geld.nl helemaal onafhankelijk is? Hierdoor krijg je een eerlijk overzicht van het grootste aanbod zorgverzekeringen. Zo vind je makkelijk de best passende zorgverzekering tegen de laagste premie. Zorgverzekering vergelijken