Zorgverzekering

Zorgverzekering asielzoekers

Hoe werkt een zorgverzekering voor asielzoekers?

Als asielzoeker kun je in Nederland meestal geen zorgverzekering afsluiten. Hiervoor heb je namelijk een geldig Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning voor nodig. Voor asielzoekers die (nog) geen verblijfsvergunning hebben zijn er wel andere regelingen om tóch voor een vergoeding voor zorg in aanmerking te komen.

Collectieve ziektekostenverzekering asielzoekers

Asielzoekers die in een asielzoekerscentrum verblijven zijn collectief verzekerd via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Binnen deze verzekering krijg je bijna alle vergoedingen die ook binnen het basispakket en de AWBZ vallen. Je hebt dus bijvoorbeeld recht op huisartsbezoek, kraamzorg, een bril, psychologische zorg en medicijnen.

Tip! Een complete lijst met alle vergoedingen vind je op de website van de Regeling Zorg Asielzoekers.

Zorgverzekering asielzoekers en Wmo

Naast deze basiszorg vallen een aantal onderdelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) onder de collectieve zorgverzekering voor asielzoekers. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel of aan vervoer buitenshuis als je zelf niet in staat bent om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ook een tolk valt onder de verzekering.

Let op! Als asielzoeker heb je géén recht op vergoedingen die onder een aanvullende verzekering vallen.

Eigen bijdrage verzekering asielzoekers

De zorgverzekering voor asielzoekers is gratis. Daarnaast betaal je als asielzoeker geen eigen bijdrage voor zorg, ook niet als dit binnen de reguliere basisverzekering wel zou moeten. als asielzoeker hoef je de zorg ook niet zelf voor te schieten. De zorgverlener stuurt de rekening namelijk direct door naar de Menzis COA Administratie B.V. (MCA), die de rekening betaalt. Moet je toch iets zelf voorschieten, bijvoorbeeld een taxi, dan declareer je deze bij de MCA.

Zorgverzekering asielzoekers - Eigen risico

In Nederland heeft iedereen een verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Als je zorgkosten maakt die in de basisverzekering vallen, betaal je het eerste deel uit dit eigen risico. Voor asielzoekers geldt dit eigen risico echter niet.

Zorg asielzoekers – Wanneer recht op vergoeding?

Als je als asielzoeker gebruik wilt maken van de RZA, moet je in het bezit zijn van een zorgpas. Deze krijg je nadat je bent ingeschreven door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ga je naar een zorgverlener, dan moet je altijd deze zorgpas en je identiteitsbewijs meenemen.

Asielzoekers mogen alleen naar gecontracteerde zorgverleners als zij een vergoeding willen krijgen. Een huisarts krijg je toegewezen op het asielzoekerscentrum en ook vind je hier een apotheek. Verder kan je contactpersoon van het COA helpen als je vragen hebt over zorgverleners. Ook kun je de Praktijklijn Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) bellen met al je vragen. Bijvoorbeeld of je recht hebt op een vergoeding.

Illegale asielzoekers

Illegale of uitgeprocedeerde asielzoekers die niet (meer) in een asielzoekerscentrum verblijven hebben geen recht op de collectieve zorgverzekering voor asielzoekers. Zij krijgen alleen medische zorg als dit echt noodzakelijk is, maar dit moeten ze in principe zelf betalen. Het komt natuurlijk regelmatig voor dat zij dit niet kunnen. Zorgverleners die dan toch hulp bieden, krijgen dan een vergoeding vanuit het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Een Nederlandse zorgverzekering nodig?Betaal dan niet te veel! Vergelijk snel het grootste aanbod zorgverzekeringen voor de best passende tegen de laagste premie! Zorgverzekering vergelijken
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten