Contact
Zorgverzekering

Vergoeding abortus

Abortus is de medische term voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door medisch ingrijpen en wordt uitgevoerd in een kliniek of ziekenhuis. Maar wordt abortus ook vergoed door je zorgverzekering?

Wordt abortus in een kliniek vergoed door zorgverzekering?

De meeste vrouwen kiezen voor een speciale kliniek om de abortus te ondergaan. De abortus wordt dan niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zelf hoef je dus niets te betalen voor deze abortus.

Wel gelden er een aantal wettelijke voorwaarden waaraan je moet voldoen om legaal een abortus te ondergaan:

  • Er moet sprake zijn van een noodsituatie waarvoor abortus de enige oplossing is
  • De vrouw moet in Nederland wonen
  • Als de vrouw minderjarig is, heeft zij toestemming van de ouders nodig
  • De vrouw moet 5 dagen bedenktijd in acht nemen tussen het eerst gesprek met een arts en de behandeling.
  • De vrouw moet op de hoogte worden gebracht van de alternatieven voor een abortus.
  • De behandeling moet plaatsvinden in een kliniek of ziekenhuis met een vergunning voor abortussen.

Wordt abortus in ziekenhuis vergoed door zorgverzekering?

Sommige ziekenhuizen hebben een vergunning om een abortus uit te voeren. Kies je voor een abortus in een ziekenhuis, dan valt de behandeling onder je basisverzekering. Je betaalt een abortus dus nooit zelf en je hoeft ook géén aanvullende zorgverzekering af te sluiten om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Vergoeding abortus en eigen risico

Kies je voor een kliniek om de abortus te ondergaan, dan vergoedt de AWBZ de behandeling en betaal je géén eigen risico.

Wanneer je voor abortus kiest in een ziekenhuis valt de vergoeding onder je basisverzekering. In dat geval betaal je wél (een deel) eigen risico.

Let op! Abortus wordt alléén vergoed als je kiest voor een kliniek of ziekenhuis met een vergunning voor het bieden van abortussen. Controleer dus altijd eerst de vergunning voordat je kiest voor een bepaalde zorgverlener.