Contact
Zorgverzekering

Vergoeding ambulancevervoer

Ambulancevervoer is medisch noodzakelijk vervoer per ambulance. Meestal gaat het bij ambulancevervoer om spoedeisend vervoer. Denk maar aan een ongeval of hartaanval. Maar de ambulance kan ook ingezet worden als er geen spoed is. Bijvoorbeeld als je alleen liggend vervoerd mag worden. Maar wordt ambulancevervoer altijd vergoed door je zorgverzekering?

Wordt ambulancevervoer vergoed door je zorgverzekering?

Als je door bijvoorbeeld een ongeval of een hartaanval met spoed naar het ziekenhuis moet worden gebracht valt ambulancevervoer altijd onder je basisverzekering. Mag je door een ziekte of medische indicatie alleen liggend vervoerd worden, dan wordt ambulancevervoer alleen vergoed met een medische indicatie van je huisarts of specialist.

Let op! De basisverzekering vergoedt in de bovenstaande situaties alleen ambulanceritten van max. 200 kilometer (enkele rit). Is de rit langer dan 200 kilometer, dan heb je toestemming nodig van je zorgverzekeraar.

Welk ambulancevervoer wordt niet vergoed door zorgverzekering?

De basisverzekering vergoedt de kosten voor ambulancevervoer niet als je voor begeleiding of therapie naar een verpleeghuis of psychiatrische instelling moet worden gebracht. Hiervoor kun je wel een vergoeding krijgen vanuit de AWBZ, mits het ambulancevervoer medisch noodzakelijk is.

Vergoeding ambulancevervoer en eigen risico

Voor de basisverzekering heeft iedere volwassene een verplicht eigen risico van 385 euro. Dit betekent dat je de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen. Wanneer je dit kalenderjaar het eigen risico dus nog niet hebt verbruikt, betaal je tot dit bedrag de kosten van ambulancevervoer zelf.