Contact
Zorgverzekering

Vergoeding haarimplantatie

Haarverlies kan meerdere oorzaken hebben. De meest bekende vorm van haaruitval is de natuurlijke kaalheid bij mannen, vaak als zij wat ouder worden. Maar je kunt ook je haar verliezen als gevolg van een ziekte of de behandeling van een ziekte, zoals chemotherapie. Welke oorzaak de kaalheid ook heeft, er bestaan manieren om de kaalheid tegen te gaan of te bedekken. Een van deze manieren is haartransplantatie.

Vergoeding haarimplantatie vanuit basisverzekering

Haarimplantatie valt onder plastische chirurgie. In de vergoeding vanuit de zorgverzekering bestaat er een onderscheid tussen medisch noodzakelijke plastische chirurgie en cosmetische chirurgie. Voor plastische chirurgie vanwege een medische noodzaak krijg je een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering als je voldoet aan minimaal een van de volgende voorwaarden:

  • De aandoening beperkt je in je lichamelijk functioneren
  • Een verminking door ziekte, een ongeval of geneeskundige verrichting
  • Een aangeboren misvorming
  • Geslachtsoperatie bij aangetoonde transseksualiteit

Haarimplantatie valt in principe onder geen van deze voorwaarden en dus krijg je geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Er zijn echter situaties bekend waarin een haarimplantatie werd vergoed op grond van verminking, maar in de meeste situaties zal de zorgverzekering aandragen dat het gaat om een verandering in uiterlijk in plaats om een verminking. Je kunt dus proberen om een vergoeding te krijgen op basis van verminking, maar de kans dat verzekeraars hiermee akkoord gaan is klein. Overigens nemen verzekeraars psychisch lijden niet mee in de beoordeling.

Haarimplantatie vergoeding vanuit aanvullende verzekering

Een specifieke vergoeding voor haarimplantatie vanuit een aanvullende verzekering bestaat niet, maar er zijn aanvullende verzekeringen die een vergoeding voor cosmetische chirurgie zonder medische noodzaak aanbieden. De vergoeding verschilt van 250 euro tot 1.500 euro. Deze vergoeding kan per een aantal jaar gelden of voor de gehele periode dat de zorgverzekering bij een bepaalde verzekeraar loopt.

Het nadeel van een aanvullende verzekering om een vergoeding voor haarimplantatie te krijgen, is dat je dan terecht komt bij de duurdere aanvullende verzekeringen. Het loont zelden om een speciaal voor deze behandeling een aanvullende verzekering af te sluiten. Maar als je van meer zorg uit het aanvullende pakket gebruik maakt kan de aanvullende verzekering zijn geld wel waard zijn.

Tip! Op Geld.nl kun je gemakkelijk de zorgverzekering vergelijken en berekenen van de verschillende zorgverzekeraars. Zo kun je zien hoeveel premie je betaalt voor de zorgverzekeringen met dekking voor cosmetische chirurgie.

Haarimplantatie en eigen bijdrage

Krijg je de vergoeding voor de haarimplantatie vergoed vanuit de basisverzekering, dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Tenzij de verzekeraar de behandeling slechts gedeeltelijk wil betalen.

Als je een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering ontvangt, betaal je in principe geen eigen bijdrage. Maar als de maximale vergoeding onder de kostprijs van de haarimplantatie ligt, moet je het verschil zelf betalen. In de zorgpolis van je verzekering staan de precieze voorwaarden voor een vergoeding voor haarimplantatie.

Haarimplantatie en eigen risico

Als je een vergoeding vanuit de basisverzekering krijgt, valt dit onder je eigen risico. Een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering valt hier niet onder.

Vergoeding haarimplantatie en voorwaarden

Zeker als je een vergoeding vanuit de basisverzekering wilt, moet je toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Maar meestal zal deze de vergoeding afwijzen. Het best kun je de vergoeding samen met een arts aanvragen die de verminking en de oorzaak van de verminking aan kan tonen.

Ook als je een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering wilt, moet je toestemming vragen bij de zorgverzekeraar. Daarnaast kan de verzekeraar eisen stellen aan de zorgverlener die de haarimplantatie uitvoert.

Aanvullende verzekering haarimplantatie

Hieronder zie je welke zorgverzekeraars haarimplantatie vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Let goed op de premie, de maximale vergoeding, het vergoedingspercentage en de aanvullende voorwaarden.

ONVZ
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Vrije Keuze Topfit100% (indien medisch noodzakelijk)vanaf € 80,00
VvAA zorgverzekering
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Top100% (indien medisch noodzakelijk)vanaf € 80,00