Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten

Mantelzorg vergoeding

Verricht je zorgtaken voor iemand in je persoonlijke omgeving die chronisch ziek is, bijvoorbeeld voor een familielid, vriend, buurman of kennis? Dan ben je mantelzorger. Als blijk van waardering voor de zorg die mantelzorgers geven, kan degene aan wie je mantelzorg geeft voor jou een mantelzorg vergoeding aanvragen. Dit wordt het mantelzorgcompliment genoemd. In dit artikel lees je hoe het mantelzorgcompliment werkt, wie het kan aanvragen en welke andere mantelzorgvergoedingen er bestaan.

Let op: Met ingang van 2015 is het mantelzorgcompliment afgeschaft. Gemeentes krijgen nu elk jaar een bedrag van de overheid waarmee zij zelf mogen bepalen hoe zij de mantelzorgers in hun gemeente willen waarderen. Wil je een weten of jouw mantelzorger een financiële vergoeding kan krijgen? Neem dan contact op met de gemeente waarin de mantelzorger woont.

Het onderstaande artikel gaat over de mantelzorgvergoeding zoals die gold tot en met 2014.

Voorwaarden mantelzorg vergoeding aanvragen

Om een mantelzorgcompliment aan te vragen moet degene die de zorg krijgt aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Hij of zij heeft een indicatie voor AWBZ-zorg aan huis
  • De indicatie is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • De indicatie is afgegeven voor minimaal 53 weken (371 dagen)
  • De indicatie is na 1 augustus 2009 afgegeven

Verblijft degene aan wie je mantelzorg geeft in een zorginstelling of staat deze op een wachtlijst hiervoor? Dan kan hij of zij geen mantelzorgcompliment aanvragen.

Hoogte mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment bedraagt 200 euro in 2014. Dit betekent dat wanneer het mantelzorgcompliment wordt toegekend, je dit rond de Dag van de mantelzorg, 10 november, op je rekening krijgt gestort.

Let op: Een ontvanger van mantelzorg mag slechts één iemand per jaar voordragen voor een mantelzorgcompliment.

Hoe vergoeding mantelzorg aanvragen?

Wanneer de ontvanger van mantelzorg aan de voorwaarden voor het compliment voldoet, krijgt hij of zij van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch een aanvraagformulier hiervoor thuisgestuurd. Heeft degene aan wie je mantelzorg geeft geen aanvraagformulier ontvangen, maar denk je dat hij of zij hier wel recht op heeft, dan kun je contact opnemen met de SVB.

Na het indienen van de aanvraag ontvangt de ontvanger van mantelzorg binnen 8 dagen bericht over of de mantelzorger die is voorgedragen het mantelzorgcompliment krijgt.

Let op: Per 1 januari 2015 wordt het mantelzorgcompliment afgeschaft.

Overige mantelzorgvergoedingen

Heeft degene aan je wie je mantelzorg geeft een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan hij of zij je hieruit een salaris betalen voor de verrichte mantelzorg. Meer over hoe het pgb werkt en wat de voorwaarden hiervoor zijn, lees je op de website van de belangenvereniging voor mantelzorgers, Mezzo.

Verricht je mantelzorg voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij je in huis woont en jonger is dan 27 jaar? Dan kun je de kosten die je hiervoor maakt terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting.

Mantelzorg vergoedingen via zorgverzekering

Tot slot kun je soms via je aanvullende zorgverzekering ook in aanmerking komen voor een aantal vergoedingen. Zo bieden sommige verzekeraars een vergoeding voor een mantelzorgconsulent wanneer je mantelzorg ontvangt of geeft. Deze consulent helpt de mantelzorger met de regeltaken die komen kijken bij de zorg en de financiën.

Daarnaast vergoeden sommige aanvullende zorgverzekeringen een vervangende mantelzorger. Deze kan jou vervangen wanneer je door ziekte, vakantie of om andere redenen even geen mantelzorg kunt verlenen.

Hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Op Geld.nl kun je van alle verzekeraars de zorgverzekering vergelijken. Door in de module enkele verzekeraars te selecteren en uitgebreid met elkaar te vergelijken, kun je onder het kopje ‘Thuiszorg’ precies zien hoeveel zij vergoeden voor de mantelzorgconsulent en vervangende mantelzorg. Zo kun je altijd kiezen uit de best passende verzekeringen met de laagste zorgpremies.

Aanvullende verzekering mantelzorg

Hieronder zie je welke zorgverzekeraars mantelzorg vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Let goed op de premie, de maximale vergoeding, het vergoedingspercentage en de aanvullende voorwaarden.

CZ Dekking Prijs p/m
Basis 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 8,10
50 Plus 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 18,50
Plus 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 21,35
Jongeren 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 27,50
Top 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 39,90
Gezinnen 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 51,20
De Amersfoortse Dekking Prijs p/m
Extra 100%, max. € 900,- p.jr. vanaf € 24,00
Uitgebreid 100%, max. € 1.800,- p.jr. vanaf € 40,25
De Friesland Dekking Prijs p/m
AV Optimaal 100%, max. 21 dagen p.jr.(na toestemming) vanaf € 49,95
Ditzo Dekking Prijs p/m
ZorgBeter 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 9,95
FBTO Dekking Prijs p/m
Module Zorg & Herstel 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,25
Module Zorg in het Buitenland Europa 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,50
Module Zorg in het Buitenland Wereld 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,95
Module Alternatieve Geneeswijzen 200 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 9,95
Module Alternatieve Geneeswijzen 350 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 15,75
Interpolis Dekking Prijs p/m
MeerZeker 100%, max. €750,- p.jr. vanaf € 21,12
ZonderZorgen 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 35,59
IZA Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
Extra Zorg 1 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 14,55
Extra Zorg 2 100%, max. 7 dagen p.jr. vanaf € 32,00
Extra Zorg 3 100%, max. 21 dagen p.jr. vanaf € 42,50
Classic Comfort 100%, max. 21 dagen p.jr. vanaf € 52,95
Extra Zorg 4 100%, max. 21 dagen p.jr. vanaf € 98,90
IZZ Zorgverzekering (CZ voor de Zorg) Dekking Prijs p/m
Zorg voor de Zorg 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 20,85
Zorg voor de Zorg Compleet 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 67,70
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Dekking Prijs p/m
Zorg voor de Zorg 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 20,45
Zorg voor de Zorg + Extra 1 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 37,50
Zorg voor de Zorg + Extra 2 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 55,50
Zorg voor de Zorg + Extra 3 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 104,65
Menzis Dekking Prijs p/m
ExtraVerzorgd 2 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 21,50
ExtraVerzorgd 3 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 41,95
Nationale-Nederlanden Dekking Prijs p/m
Start 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 13,90
Extra 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 27,30
Combi 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 27,75
Compleet 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 45,35
Comfort 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 80,50
OHRA Dekking Prijs p/m
Aanvullend 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 12,88
Aanvullend Fysio Meenemen 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 14,38
Extra Aanvullend 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 24,19
Extra Aanvullend Fysio Meenemen 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 25,69
Uitgebreid 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 45,91
ONVZ Dekking Prijs p/m
OntzorgPlus 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 4,50
Vrije Keuze Startfit 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 8,50
Vrije Keuze Extrafit 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 11,20
Vrije Keuze Benfit 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 27,00
Vrije Keuze Optifit 100%, max. € 1.200,- p.jr. vanaf € 46,85
Vrije Keuze Topfit 100%, max. € 2.000,- p.jr. vanaf € 68,70
Vrije Keuze Superfit 100%, max. € 2.500,- p.jr. vanaf € 140,60
PMA zorgverzekering Dekking Prijs p/m
ExtraVerzorgd 2 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 19,99
ExtraVerzorgd 3 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 39,01
PNOzorg Dekking Prijs p/m
PNO OntzorgPlus 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 4,50
PNO Start 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 8,50
PNO Beter 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 11,20
PNO Plus 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 27,00
PNO Optimaal 100%, max. € 1.200,- p.jr. vanaf € 46,85
PNO Top 100%, max. € 2.000,- p.jr. vanaf € 68,70
PNO Excellent 100%, max. € 2.500,- p.jr. vanaf € 140,60
Pro Life Dekking Prijs p/m
Mediumpolis 100%, max. € 750,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 19,75
Largepolis 100%, max. € 1.000,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 37,25
Extra Largepolis 100%, max. € 1.250,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 69,95
UnitedConsumers (VGZ) Dekking Prijs p/m
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 6,73
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 22,33
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 37,21
Univé Dekking Prijs p/m
Aanvullend Goed 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 9,95
Aanvullend Beter 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 23,95
Aanvullend Best 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 35,95
VGZ Dekking Prijs p/m
VGZ Aanvullend Goed 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 10,50
VGZ Aanvullend Beter 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 21,50
VGZ Aanvullend Best 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 37,00
VvAA zorgverzekering Dekking Prijs p/m
ontzorgplus 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 4,50
Start 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 11,20
Plus 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 27,00
Optimaal 100%, max. € 1.200,- p.jr. vanaf € 46,85
Top 100%, max. € 2.000,- p.jr. vanaf € 68,70
Excellent 100%, max. € 2.500,- p.jr. vanaf € 140,60
Zilveren Kruis Dekking Prijs p/m
Aanvullend 2 sterren 100%, max. € 750,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 19,95
Aanvullend 3 sterren 100%, max. € 1.000,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 36,25
Aanvullend 4 sterren 100%, max. € 1.250,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 72,25
Zorg en Zekerheid Dekking Prijs p/m
AV Top 100%, max. 6 weken vanaf € 43,95
AV Plus 100%, max. 6 weken vanaf € 48,70
AV GeZZin 100%, max. 6 weken vanaf € 54,35
Zorgverzekeraar UMC Dekking Prijs p/m
UMC Extra Zorg 1 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 9,70
UMC Extra Zorg 2 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 25,50
UMC Extra Zorg 3 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 40,95
Naam verzekeraar Naam verzekering Acceptatie Vergoeding Prijs p/m
FBTO Module Zorg & Herstel Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,25
FBTO Module Zorg in het Buitenland Europa Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,50
FBTO Module Zorg in het Buitenland Wereld Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,95
ONVZ OntzorgPlus Ja 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 4,50
PNOzorg PNO OntzorgPlus Ja 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 4,50
VvAA zorgverzekering ontzorgplus Ja 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 4,50
UnitedConsumers (VGZ) Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) Ja 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 6,73
CZ Basis Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 8,10
ONVZ Vrije Keuze Startfit Ja 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 8,50
PNOzorg PNO Start Ja 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 8,50
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 1 Ja 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 9,70
Ditzo ZorgBeter Ja 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 9,95
FBTO Module Alternatieve Geneeswijzen 200 Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 9,95
Univé Aanvullend Goed Ja 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 9,95
VGZ VGZ Aanvullend Goed Ja 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 10,50
ONVZ Vrije Keuze Extrafit Ja 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 11,20
PNOzorg PNO Beter Ja 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 11,20
VvAA zorgverzekering Start Ja 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening vanaf € 11,20
OHRA Aanvullend Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 12,88
Nationale-Nederlanden Start Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 13,90
OHRA Aanvullend Fysio Meenemen Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 14,38
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 1 Ja 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 14,55
FBTO Module Alternatieve Geneeswijzen 350 Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 15,75
CZ 50 Plus Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 18,50
Pro Life Mediumpolis Ja 100%, max. € 750,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 19,75
Zilveren Kruis Aanvullend 2 sterren Ja 100%, max. € 750,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 19,95
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 2 Ja 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 19,99
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg Ja 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 20,45
IZZ Zorgverzekering (CZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg Ja 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 20,85
Interpolis MeerZeker Ja 100%, max. €750,- p.jr. vanaf € 21,12
CZ Plus Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 21,35
Menzis ExtraVerzorgd 2 Ja 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 21,50
VGZ VGZ Aanvullend Beter Ja 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 21,50
UnitedConsumers (VGZ) Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) Ja 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 22,33
Univé Aanvullend Beter Ja 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 23,95
De Amersfoortse Extra Ja 100%, max. € 900,- p.jr. vanaf € 24,00
OHRA Extra Aanvullend Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 24,19
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 2 Ja 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 25,50
OHRA Extra Aanvullend Fysio Meenemen Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 25,69
ONVZ Vrije Keuze Benfit Ja 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 27,00
PNOzorg PNO Plus Ja 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 27,00
VvAA zorgverzekering Plus Ja 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 27,00
Nationale-Nederlanden Extra Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 27,30
CZ Jongeren Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 27,50
Nationale-Nederlanden Combi Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 27,75
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 2 Ja 100%, max. 7 dagen p.jr. vanaf € 32,00
Interpolis ZonderZorgen Ja 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 35,59
Univé Aanvullend Best Ja 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 35,95
Zilveren Kruis Aanvullend 3 sterren Ja 100%, max. € 1.000,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 36,25
VGZ VGZ Aanvullend Best Ja 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 37,00
UnitedConsumers (VGZ) Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) Ja 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 37,21
Pro Life Largepolis Ja 100%, max. € 1.000,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 37,25
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 1 Ja 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 37,50
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 3 Ja 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 39,01
CZ Top Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 39,90
De Amersfoortse Uitgebreid Ja 100%, max. € 1.800,- p.jr. vanaf € 40,25
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 3 Ja 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 40,95
Menzis ExtraVerzorgd 3 Ja 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 41,95
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 3 Ja 100%, max. 21 dagen p.jr. vanaf € 42,50
Zorg en Zekerheid AV Top Ja 100%, max. 6 weken vanaf € 43,95
Nationale-Nederlanden Compleet Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 45,35
OHRA Uitgebreid Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 45,91
ONVZ Vrije Keuze Optifit Ja 100%, max. € 1.200,- p.jr. vanaf € 46,85
PNOzorg PNO Optimaal Ja 100%, max. € 1.200,- p.jr. vanaf € 46,85
VvAA zorgverzekering Optimaal Ja 100%, max. € 1.200,- p.jr. vanaf € 46,85
Zorg en Zekerheid AV Plus Ja 100%, max. 6 weken vanaf € 48,70
De Friesland AV Optimaal Ja 100%, max. 21 dagen p.jr.(na toestemming) vanaf € 49,95
CZ Gezinnen Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 51,20
IZA Zorgverzekeraar Classic Comfort Ja 100%, max. 21 dagen p.jr. vanaf € 52,95
Zorg en Zekerheid AV GeZZin Ja 100%, max. 6 weken vanaf € 54,35
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 2 Ja 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 55,50
IZZ Zorgverzekering (CZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg Compleet Ja 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 67,70
ONVZ Vrije Keuze Topfit Ja 100%, max. € 2.000,- p.jr. vanaf € 68,70
PNOzorg PNO Top Ja 100%, max. € 2.000,- p.jr. vanaf € 68,70
VvAA zorgverzekering Top Ja 100%, max. € 2.000,- p.jr. vanaf € 68,70
Pro Life Extra Largepolis Ja 100%, max. € 1.250,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 69,95
Zilveren Kruis Aanvullend 4 sterren Ja 100%, max. € 1.250,- p.jr. voor alle door uw Persoonlijke Zorgcoach toegewezen zorg samen vanaf € 72,25
Nationale-Nederlanden Comfort Ja 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 80,50
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 4 Ja 100%, max. 21 dagen p.jr. vanaf € 98,90
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 3 Ja 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 104,65
ONVZ Vrije Keuze Superfit Ja 100%, max. € 2.500,- p.jr. vanaf € 140,60
PNOzorg PNO Excellent Ja 100%, max. € 2.500,- p.jr. vanaf € 140,60
VvAA zorgverzekering Excellent Ja 100%, max. € 2.500,- p.jr. vanaf € 140,60
Hulp nodig? Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 service@geld.nl
Heb je schade? Wij staan voor je klaar schade@geld.nl
Start met besparen op je vaste lasten, vergelijk je mogelijkheden stroke
tc