Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten

Mantelzorg vergoeding

Verricht je zorgtaken voor iemand in je persoonlijke omgeving die chronisch ziek is, bijvoorbeeld voor een familielid, vriend, buurman of kennis? Dan ben je mantelzorger. Als blijk van waardering voor de zorg die mantelzorgers geven, kan degene aan wie je mantelzorg geeft voor jou een mantelzorg vergoeding aanvragen. Dit wordt het mantelzorgcompliment genoemd. In dit artikel lees je hoe het mantelzorgcompliment werkt, wie het kan aanvragen en welke andere mantelzorgvergoedingen er bestaan.

Let op: Met ingang van 2015 is het mantelzorgcompliment afgeschaft. Gemeentes krijgen nu elk jaar een bedrag van de overheid waarmee zij zelf mogen bepalen hoe zij de mantelzorgers in hun gemeente willen waarderen. Wil je een weten of jouw mantelzorger een financiële vergoeding kan krijgen? Neem dan contact op met de gemeente waarin de mantelzorger woont.

Het onderstaande artikel gaat over de mantelzorgvergoeding zoals die gold tot en met 2014.

Voorwaarden mantelzorg vergoeding aanvragen

Om een mantelzorgcompliment aan te vragen moet degene die de zorg krijgt aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Hij of zij heeft een indicatie voor AWBZ-zorg aan huis
  • De indicatie is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • De indicatie is afgegeven voor minimaal 53 weken (371 dagen)
  • De indicatie is na 1 augustus 2009 afgegeven

Verblijft degene aan wie je mantelzorg geeft in een zorginstelling of staat deze op een wachtlijst hiervoor? Dan kan hij of zij geen mantelzorgcompliment aanvragen.

Hoogte mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment bedraagt 200 euro in 2014. Dit betekent dat wanneer het mantelzorgcompliment wordt toegekend, je dit rond de Dag van de mantelzorg, 10 november, op je rekening krijgt gestort.

Let op: Een ontvanger van mantelzorg mag slechts één iemand per jaar voordragen voor een mantelzorgcompliment.

Hoe vergoeding mantelzorg aanvragen?

Wanneer de ontvanger van mantelzorg aan de voorwaarden voor het compliment voldoet, krijgt hij of zij van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch een aanvraagformulier hiervoor thuisgestuurd. Heeft degene aan wie je mantelzorg geeft geen aanvraagformulier ontvangen, maar denk je dat hij of zij hier wel recht op heeft, dan kun je contact opnemen met de SVB.

Na het indienen van de aanvraag ontvangt de ontvanger van mantelzorg binnen 8 dagen bericht over of de mantelzorger die is voorgedragen het mantelzorgcompliment krijgt.

Let op: Per 1 januari 2015 wordt het mantelzorgcompliment afgeschaft.

Overige mantelzorgvergoedingen

Heeft degene aan je wie je mantelzorg geeft een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan hij of zij je hieruit een salaris betalen voor de verrichte mantelzorg. Meer over hoe het pgb werkt en wat de voorwaarden hiervoor zijn, lees je op de website van de belangenvereniging voor mantelzorgers, Mezzo.

Verricht je mantelzorg voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij je in huis woont en jonger is dan 27 jaar? Dan kun je de kosten die je hiervoor maakt terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting.

Mantelzorg vergoedingen via zorgverzekering

Tot slot kun je soms via je aanvullende zorgverzekering ook in aanmerking komen voor een aantal vergoedingen. Zo bieden sommige verzekeraars een vergoeding voor een mantelzorgconsulent wanneer je mantelzorg ontvangt of geeft. Deze consulent helpt de mantelzorger met de regeltaken die komen kijken bij de zorg en de financiën.

Daarnaast vergoeden sommige aanvullende zorgverzekeringen een vervangende mantelzorger. Deze kan jou vervangen wanneer je door ziekte, vakantie of om andere redenen even geen mantelzorg kunt verlenen.

Hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Op Geld.nl kun je van alle verzekeraars de zorgverzekering vergelijken. Door in de module enkele verzekeraars te selecteren en uitgebreid met elkaar te vergelijken, kun je onder het kopje ‘Thuiszorg’ precies zien hoeveel zij vergoeden voor de mantelzorgconsulent en vervangende mantelzorg. Zo kun je altijd kiezen uit de best passende verzekeringen met de laagste zorgpremies.

Aanvullende verzekering mantelzorg

Hieronder zie je welke zorgverzekeraars mantelzorg vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Let goed op de premie, de maximale vergoeding, het vergoedingspercentage en de aanvullende voorwaarden.

Avéro Achmea Dekking Prijs p/m
Start 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 19,95
Royaal 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 35,50
Excellent 100%, max. € 1.250,- p.jr. vanaf € 69,75
CZ Dekking Prijs p/m
Basis mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 7,90
50 Plus mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 17,45
Plus mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 20,10
Jongeren mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 26,35
Top mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 36,95
Gezinnen mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 48,20
De Amersfoortse Dekking Prijs p/m
Extra 100%, max. € 900,- p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 22,75
Uitgebreid 100%, max. € 1.800,- p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 35,75
Optimaal 100%, max. € 2.700,- p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 55,00
De Friesland Dekking Prijs p/m
AV Extra mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr.(na toestemming) vanaf € 22,95
AV Optimaal mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr.(na toestemming); vervangende mantelzorg: 100%, max. 21 dagen p.jr.(na toestemming) vanaf € 46,50
Ditzo Dekking Prijs p/m
ZorgBeter 100%, max. 4 dagen p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 9,75
ZorgBest 100%, max. 8 dagen p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 400,- p.jr. vanaf € 31,75
FBTO Dekking Prijs p/m
Module Zorg & Herstel 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,25
Module Zorg in het Buitenland Europa 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,95
Module Zorg in het Buitenland Wereld 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 2,95
Module Alternatieve Geneeswijzen 200 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 8,25
Module Alternatieve Geneeswijzen 350 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 15,75
Interpolis Dekking Prijs p/m
MeerZeker 100%, max. €750,- p.jr. vanaf € 20,29
ZonderZorgen 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 33,82
IZA Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
Extra Zorg 1 vervangende mantelzorg: 100%, max. 5 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p. jr. vanaf € 13,50
Extra Zorg 2 vervangende mantelzorg: 100%, max. 7 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p. jr. vanaf € 29,25
Extra Zorg 3 vervangende mantelzorg: 100%, max. 21 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p. jr. vanaf € 40,00
Classic Comfort vervangende mantelzorg: 100%, max. 21 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 49,95
Extra Zorg 4 vervangende mantelzorg: 100%, max. 21 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p. jr. vanaf € 89,50
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Dekking Prijs p/m
Zorg voor de Zorg Mantelzorgmakelaar: 100%, max € 500,- p.jr.; Vervangende mantelzorg: 100%, max. 9 dagen p.jr. vanaf € 19,65
Zorg voor de Zorg + Extra 1 Mantelzorgmakelaar: 100%, max € 500,- p.jr.; Vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 34,65
Zorg voor de Zorg + Extra 2 Mantelzorgmakelaar: 100%, max € 500,- p.jr.; Vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 51,65
Zorg voor de Zorg + Extra 3 Mantelzorgmakelaar: 100%, max € 500,- p.jr.; Vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 99,65
Menzis Dekking Prijs p/m
ExtraVerzorgd 2 vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- per 2 jr.; mantelzorgcursussen: 100%, max. € 100 p.jr. vanaf € 20,50
ExtraVerzorgd 3 vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- per 2 jr.; mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150 p.jr. vanaf € 41,95
Nationale-Nederlanden Dekking Prijs p/m
Start mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 14,01
Zilver mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 25,00
Extra mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 25,77
Compleet mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 41,37
Comfort mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 72,47
Top mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 150,00
OHRA Dekking Prijs p/m
Aanvullend mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 12,00
Extra Aanvullend mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 22,47
Uitgebreid mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 41,47
ONVZ Dekking Prijs p/m
Vrije Keuze Benfit 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 25,35
Vrije Keuze Optifit 100%, max. € 1.200,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 44,00
Vrije Keuze Topfit 100%, max. € 2.000,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 64,50
Vrije Keuze Superfit 100%, max. € 2.500,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 132,00
OZF Achmea Dekking Prijs p/m
AV Compact 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 16,00
AV Royaal 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 31,50
PMA zorgverzekering Dekking Prijs p/m
ExtraVerzorgd 2 vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- per 2 jr.; mantelzorgcursussen: 100%, max. € 100 p.jr. vanaf € 18,45
ExtraVerzorgd 3 vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- per 2 jr.; mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150 p.jr. vanaf € 37,75
PNOzorg Dekking Prijs p/m
PNO Plus 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 25,35
PNO Optimaal 100%, max. € 1.200,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 44,00
PNO Top 100%, max. € 2.000,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 64,50
PNO Excellent 100%, max. € 2.500,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 132,00
Pro Life Dekking Prijs p/m
Mediumpolis 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 19,75
Largepolis 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 35,95
Extra Largepolis 100%, max. € 1.250,- p.jr. vanaf € 68,50
Salland zorgverzekeringen Dekking Prijs p/m
Plus Mantelzorgmakelaar: 80%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 19,95
Top Mantelzorgmakelaar: 80%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 35,00
UnitedConsumers (VGZ) Dekking Prijs p/m
VGZ Aanvullend Goed mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 9,64
VGZ Aanvullend Beter mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 19,69
VGZ Single/Duo Basis mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 19,72
VGZ Gezin Basis mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 22,50
VGZ Vitaal Basis mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 25,10
VGZ Aanvullend Best mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 33,44
VGZ Single/Duo Uitgebreid mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 42,99
VGZ Vitaal Uitgebreid mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 52,89
VGZ Gezin Uitgebreid mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 59,59
Univé Dekking Prijs p/m
Aanvullend Goed mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 9,75
Aanvullend Beter mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 21,50
Aanvullend Best mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 34,75
Vitaal Pakket mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 53,95
Gezin Pakket mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 63,95
VGZ Dekking Prijs p/m
VGZ Aanvullend Goed mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 9,64
VGZ Aanvullend Beter mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 19,69
VGZ Single/Duo Basis mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 19,72
VGZ Gezin Basis mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 22,50
VGZ Vitaal Basis mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 25,10
VGZ Aanvullend Best mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 33,44
VGZ Single/Duo Uitgebreid mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 42,99
VGZ Vitaal Uitgebreid mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 52,89
VGZ Gezin Uitgebreid mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 59,59
VvAA zorgverzekering Dekking Prijs p/m
Plus 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 25,35
Optimaal 100%, max. € 1.200,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 44,00
Top 100%, max. € 2.000,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 64,50
Excellent 100%, max. € 2.500,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 132,00
ZEKUR Dekking Prijs p/m
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 31,95
Zilveren Kruis Dekking Prijs p/m
Aanvullend 2 sterren 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 19,75
Aanvullend 3 sterren 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 34,95
Aanvullend 4 sterren 100%, max. € 1.250,- p.jr. vanaf € 69,75
Zorg en Zekerheid Dekking Prijs p/m
AV Top 100%, max. 6 weken vanaf € 42,95
AV Plus 100%, max. 6 weken vanaf € 47,25
AV GeZZin 100%, max. 6 weken vanaf € 52,75
ZorgDirect Dekking Prijs p/m
Plus Mantelzorgmakelaar: 80%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 19,95
Top Mantelzorgmakelaar: 80%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 35,00
Zorgverzekeraar UMC Dekking Prijs p/m
UMC Extra Zorg 1 mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur) vanaf € 9,25
UMC Extra Zorg 2 mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur) vanaf € 22,00
UMC Extra Zorg 3 mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. € 100,- p.jr. vanaf € 35,75
UMC Extra Zorg 4 mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. € 150,- p.jr. vanaf € 120,00
Naam verzekeraar Naam verzekering Acceptatie Vergoeding Prijs p/m
FBTO Module Zorg & Herstel Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,25
FBTO Module Zorg in het Buitenland Europa Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 1,95
FBTO Module Zorg in het Buitenland Wereld Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 2,95
CZ Basis Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 7,90
FBTO Module Alternatieve Geneeswijzen 200 Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 8,25
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 1 Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur) vanaf € 9,25
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Aanvullend Goed Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 9,64
VGZ VGZ Aanvullend Goed Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 9,64
Ditzo ZorgBeter Ja 100%, max. 4 dagen p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 9,75
Univé Aanvullend Goed Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 5 dagen p.jr. vanaf € 9,75
OHRA Aanvullend Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 12,00
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 1 Ja vervangende mantelzorg: 100%, max. 5 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p. jr. vanaf € 13,50
Nationale-Nederlanden Start Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 14,01
FBTO Module Alternatieve Geneeswijzen 350 Ja 100%, max € 140,- per dag max. € 750,- p.jr. vanaf € 15,75
OZF Achmea AV Compact Ja 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 16,00
CZ 50 Plus Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 17,45
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 2 Ja vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- per 2 jr.; mantelzorgcursussen: 100%, max. € 100 p.jr. vanaf € 18,45
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg Ja Mantelzorgmakelaar: 100%, max € 500,- p.jr.; Vervangende mantelzorg: 100%, max. 9 dagen p.jr. vanaf € 19,65
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Aanvullend Beter Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 19,69
VGZ VGZ Aanvullend Beter Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 19,69
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Single/Duo Basis Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 19,72
VGZ VGZ Single/Duo Basis Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 19,72
Pro Life Mediumpolis Ja 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 19,75
Zilveren Kruis Aanvullend 2 sterren Ja 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 19,75
Avéro Achmea Start Ja 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 19,95
Salland zorgverzekeringen Plus Ja Mantelzorgmakelaar: 80%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 19,95
ZorgDirect Plus Ja Mantelzorgmakelaar: 80%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 19,95
CZ Plus Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 20,10
Interpolis MeerZeker Ja 100%, max. €750,- p.jr. vanaf € 20,29
Menzis ExtraVerzorgd 2 Ja vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- per 2 jr.; mantelzorgcursussen: 100%, max. € 100 p.jr. vanaf € 20,50
Univé Aanvullend Beter Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 21,50
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 2 Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur) vanaf € 22,00
OHRA Extra Aanvullend Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 22,47
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Gezin Basis Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 22,50
VGZ VGZ Gezin Basis Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 22,50
De Amersfoortse Extra Ja 100%, max. € 900,- p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 22,75
De Friesland AV Extra Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr.(na toestemming) vanaf € 22,95
Nationale-Nederlanden Zilver Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 25,00
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Vitaal Basis Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 25,10
VGZ VGZ Vitaal Basis Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 4 dagen p.jr. vanaf € 25,10
ONVZ Vrije Keuze Benfit Ja 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 25,35
PNOzorg PNO Plus Ja 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 25,35
VvAA zorgverzekering Plus Ja 100%, max. € 800,- p.jr. vanaf € 25,35
Nationale-Nederlanden Extra Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 25,77
CZ Jongeren Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 26,35
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 2 Ja vervangende mantelzorg: 100%, max. 7 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p. jr. vanaf € 29,25
OZF Achmea AV Royaal Ja 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 31,50
Ditzo ZorgBest Ja 100%, max. 8 dagen p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 400,- p.jr. vanaf € 31,75
ZEKUR Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 31,95
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Aanvullend Best Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 33,44
VGZ VGZ Aanvullend Best Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 33,44
Interpolis ZonderZorgen Ja 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 33,82
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 1 Ja Mantelzorgmakelaar: 100%, max € 500,- p.jr.; Vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 34,65
Univé Aanvullend Best Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 34,75
Zilveren Kruis Aanvullend 3 sterren Ja 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 34,95
Salland zorgverzekeringen Top Ja Mantelzorgmakelaar: 80%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 35,00
ZorgDirect Top Ja Mantelzorgmakelaar: 80%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 35,00
Avéro Achmea Royaal Ja 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 35,50
De Amersfoortse Uitgebreid Ja 100%, max. € 1.800,- p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 35,75
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 3 Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. € 100,- p.jr. vanaf € 35,75
Pro Life Largepolis Ja 100%, max. € 1.000,- p.jr. vanaf € 35,95
CZ Top Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 36,95
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 3 Ja vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- per 2 jr.; mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150 p.jr. vanaf € 37,75
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 3 Ja vervangende mantelzorg: 100%, max. 21 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p. jr. vanaf € 40,00
Nationale-Nederlanden Compleet Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 41,37
OHRA Uitgebreid Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 41,47
Menzis ExtraVerzorgd 3 Ja vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- per 2 jr.; mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150 p.jr. vanaf € 41,95
Zorg en Zekerheid AV Top Ja 100%, max. 6 weken vanaf € 42,95
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Single/Duo Uitgebreid Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 42,99
VGZ VGZ Single/Duo Uitgebreid Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 42,99
ONVZ Vrije Keuze Optifit Ja 100%, max. € 1.200,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 44,00
PNOzorg PNO Optimaal Ja 100%, max. € 1.200,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 44,00
VvAA zorgverzekering Optimaal Ja 100%, max. € 1.200,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 44,00
De Friesland AV Optimaal Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr.(na toestemming); vervangende mantelzorg: 100%, max. 21 dagen p.jr.(na toestemming) vanaf € 46,50
Zorg en Zekerheid AV Plus Ja 100%, max. 6 weken vanaf € 47,25
CZ Gezinnen Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 48,20
IZA Zorgverzekeraar Classic Comfort Ja vervangende mantelzorg: 100%, max. 21 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 49,95
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 2 Ja Mantelzorgmakelaar: 100%, max € 500,- p.jr.; Vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 51,65
Zorg en Zekerheid AV GeZZin Ja 100%, max. 6 weken vanaf € 52,75
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Vitaal Uitgebreid Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 52,89
VGZ VGZ Vitaal Uitgebreid Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 52,89
Univé Vitaal Pakket Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 53,95
De Amersfoortse Optimaal Ja 100%, max. € 2.700,- p.jr.; Mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 55,00
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Gezin Uitgebreid Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 59,59
VGZ VGZ Gezin Uitgebreid Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 59,59
Univé Gezin Pakket Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. 10 dagen p.jr. vanaf € 63,95
ONVZ Vrije Keuze Topfit Ja 100%, max. € 2.000,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 64,50
PNOzorg PNO Top Ja 100%, max. € 2.000,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 64,50
VvAA zorgverzekering Top Ja 100%, max. € 2.000,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 64,50
Pro Life Extra Largepolis Ja 100%, max. € 1.250,- p.jr. vanaf € 68,50
Avéro Achmea Excellent Ja 100%, max. € 1.250,- p.jr. vanaf € 69,75
Zilveren Kruis Aanvullend 4 sterren Ja 100%, max. € 1.250,- p.jr. vanaf € 69,75
Nationale-Nederlanden Comfort Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 72,47
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 4 Ja vervangende mantelzorg: 100%, max. 21 dagen p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p. jr. vanaf € 89,50
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 3 Ja Mantelzorgmakelaar: 100%, max € 500,- p.jr.; Vervangende mantelzorg: 100%, max. 15 dagen p.jr. vanaf € 99,65
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 4 Ja mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 500,- p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur); vervangende mantelzorg: 100%, max. € 150,- p.jr. vanaf € 120,00
ONVZ Vrije Keuze Superfit Ja 100%, max. € 2.500,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 132,00
PNOzorg PNO Excellent Ja 100%, max. € 2.500,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 132,00
VvAA zorgverzekering Excellent Ja 100%, max. € 2.500,- p.jr.; mantelzorgmakelaar: 100%, max. € 750,- p.jr. vanaf € 132,00
Nationale-Nederlanden Top Ja mantelzorgcursussen: 100%, max. € 150,- eenmalig; mantelzorgvervanging: 100%, max. 14 dagen p.jr. vanaf € 150,00
Hulp nodig? Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 service@geld.nl
Heb je schade? Wij staan voor je klaar schade@geld.nl
Start met besparen op je vaste lasten, vergelijk je mogelijkheden stroke
tc