Contact
Zorgverzekering

Vergoeding narcose bij tandarts

Bij de tandarts heb je soms een verdoving nodig, zodat je geen pijn voelt als de tandarts bijvoorbeeld een kies trekt. Een plaatselijke verdoving is meestal voldoende. Maar in een enkel geval heb je toch een volledige narcose nodig, bijvoorbeeld bij extreme angst voor de tandarts en de behandeling. Krijg je eigenlijk een vergoeding vanuit je zorgverzekering bij narcose door de tandarts?

Narcose tandarts vergoed door verzekering bij angst

Als je zo bang bent voor een behandeling door de tandarts dat je je simpelweg niet laat behandelen zonder narcose, biedt de basisverzekering meestal een vergoeding voor narcose. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, heb je wel toestemming van je verzekeraar nodig. Als je dus een vergoeding voor narcose bij de tandarts wilt, is het verstandig om van tevoren contact op te nemen met je zorgverzekeraar en je situatie uit te leggen. Hierbij heb je een doorverwijzing van de tandarts of een andere arts nodig, waarin duidelijk is aangegeven waarom de narcose noodzakelijk is.

Een eventueel alternatief voor narcose vind je bij de speciale angsttandartsen. Naast narcose werken zij ook met behandelingen om je te helpen van de angst af te komen. Ook hiervoor bieden zorgverzekeraars een vergoeding vanuit de basisverzekering, maar alleen na toestemming en doorverwijzing door je (tand)arts.

Vergoeding narcose tandarts – Onderdeel behandeling

In een enkel geval moet de kaakchirurg zo’n zware ingreep doen, dat een narcose noodzakelijk is. In dat geval vergoedt de zorgverzekeraar de kosten voor narcose als onderdeel van de behandeling, maar alleen als de behandeling zelf ook onder de dekking van je basis- of aanvullende verzekering valt. Bovendien moet je ook in dit geval een doorverwijzing krijgen en toestemming vragen aan de verzekeraar.

Houd er wel rekening mee dat de basisverzekering voor verzekerden vanaf 18 jaar alleen kosten voor de kaakchirurg vergoedt als er sprake is van medisch-specialistische zorg, bijvoorbeeld bij ernstige groeistoornissen. Alle andere behandelingen betaal je zelf, of je sluit hier een aanvullende verzekering voor af. De basisverzekering vergoedt tandheelkundige zorg aan kinderen wel volledig. Mocht hierbij een narcose nodig zijn, dan heb je toestemming van de verzekeraar nodig.

Tip! Elke basisverzekering biedt dezelfde vergoeding voor narcose bij de tandarts. Je hoeft hiervoor dus geen speciale aanvullende verzekering af te sluiten. Je kunt dus flink besparen op je zorgverzekering door te kiezen voor een goedkoopste basisverzekering.