Contact
Zorgverzekering

Vergoeding pedicure

Heb je diabetes type 2 of reuma? Dan heb je soms extra verzorgende voetbehandelingen nodig. Dit wordt pedicurezorg genoemd. Of het basispakket van je zorgverzekering dit vergoedt, hangt af van de reden waarom je pedicurezorg nodig hebt.

Wanneer je diabetes hebt, is de kans op wonden aan je voeten groter dan normaal. Via een jaarlijkse voetscreening op basis van het Simms-clasificatiesysteem wordt bepaald hoe groot de kans op verwondingen aan je voeten is. Je kunt een classificatie van Simms 0 t/m 3 krijgen met daarbij een zorgprofiel van 1 t/m 4. Hoe hoger het cijfer, hoe groter kans op wonden aan je voeten. Bij een Simms indicatie 2 of 3, met zorgprofiel 2 t/m 4 krijg je een vergoeding van pedicurezorg vergoed uit de basisverzekering.

Krijg je een indicatie van Simms 0 of 1, of heb je pedicurezorg nodig omdat je reuma of ernstige bloedvatproblemen in je benen of voeten hebt? Dan kun je via een aanvullende verzekering in aanmerking komen voor een vergoeding.

Let op: Om pedicurezorg vergoed te krijgen via de basisverzekering is het belangrijk dat de zorgverlener je Simms-clasificatie aangeeft op de factuur. Controleer dit dus altijd wanneer je een rekening krijgt van je behandelaar.

Pedicure vergoeding via aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering vergoedt pedicurezorg alleen als je diabetes type 2, reuma of ernstige bloedvatproblemen aan je benen of voeten hebt. Hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden de behandelingen volledig, maar stellen hier wel een maximumbedrag per jaar aan. Dit maximumbedrag varieert per verzekeraar. Een enkeling vergoedt bij dit maximumbedrag niet 100 procent van de kosten, maar slechts 75 procent.

Verder hanteert een aantal verzekeraars een maximumbedrag euro per behandeling in plaats van een maximumbedrag per jaar. Er zijn ook een paar aanvullende verzekeringen waarbij je een onbeperkte vergoeding voor pedicurezorg krijgt. Dit zijn uiteraard dan ook meteen de duurdere verzekeringen.

Wat wordt niet vergoed?

Heb je geen diabetes type 2, reuma of ernstige bloedvatproblemen aan je benen of voeten? Dan wordt de pedicurezorg niet vergoed. Ook krijg je geen vergoeding als de pedicure niet is aangesloten bij het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Is een aanvullende verzekering voor pedicure zinvol?

Of een aanvullende verzekering voor pedicure zinvol hangt vooral af van hoeveel zorg je vergoed verwacht te krijgen en hoe hoog de premie van de verzekering is. Verwacht je meer vergoed te krijgen dan wat je in een jaar aan premie betaalt, dan loont de aanvullende verzekering.

Omdat de verschillen in vergoeding tussen verzekeraars zo groot zijn, is het extra belangrijk goed te bedenken hoeveel pedicurebehandelingen je verwacht nodig te hebben. En uit te rekenen hoe hoog de vergoeding moet zijn die je nodig hebt.

Als je weet hoe hoog de vergoeding is die je nodig hebt, kun je op Geld.nl je zorgverzekering vergelijken op Geld.nl aangeven welk bedrag voor pedicurezorg je minimaal vergoed wilt krijgen. In het overzicht dat wordt getoond, zie je direct alle verzekeraars die deze vergoeding bieden en hoeveel premie zij daarvoor vragen. Door vervolgens om te rekenen of de premie die je per jaar betaalt opweegt tegen de vergoeding die je krijgt, kun je bepalen of het voor jou rendabel is aanvullende verzekering voor pedicurezorg af te sluiten.

Vergoeding pedicure en eigen bijdrage

Je betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor pedicurezorg. Kosten je behandelingen meer dan de verzekeraar vergoedt, dan moet je natuurlijk wel een deel van de kosten zelf betalen. Laat je ook cosmetische behandelingen uitvoeren bij de pedicure, dan betaal je de kosten daarvoor ook zelf.

Vergoeding pedicurezorg en eigen risico

Wanneer je diabetes type 2 hebt en een Simms-classificatie 2 of 3 hebt gekregen, met zorgprofiel 2, 3 of 4, dan krijg je de pedicurebehandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Normaal gesproken valt deze zorg gewoon onder je eigen risico, maar wanneer de pedicurebehandelingen onderdeel uitmaken van Ketenzorg voor diabetici, betaal je geen eigen risico. Ketenzorg wil zeggen dat je pedicure en enkele andere behandelaars en artsen afspreken hebben gemaakt over diabeteszorg met de zorgverzekeraar. Wordt de pedicurezorg vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, dan valt dit niet onder je eigen risico.

Aanvullende verzekering pedicure

Hieronder zie je welke zorgverzekeraars pedicure vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Let goed op de premie, de maximale vergoeding, het vergoedingspercentage en de aanvullende voorwaarden.

a.s.r.
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Start100%, max. € 100,- p.jr. (diabetes en reuma)vanaf € 16,50
Extra100% (diabetes en reuma)vanaf € 39,50
Uitgebreid100% (diabetes en reuma)vanaf € 57,50
De christelijke zorgverzekeraar
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Largepolis100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)vanaf € 46,95
Extra Largepolis100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)vanaf € 77,50
De Friesland
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
AV Extra100%, max. € 125,- p.jr. bij diabetes en reuma (aanvulling op de basisverzekering)vanaf € 26,95
AV Optimaal100%, max. € 200,- p.jr. bij diabetes en reuma (aanvulling op de basisverzekering)vanaf € 57,75
DSW Zorgverzekeraar
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
AV Compact75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)vanaf € 9,75
AV Top75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)vanaf € 46,00
Interpolis
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
ZonderZorgen100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)vanaf € 40,29
inTwente Zorgverzekeraar
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
AV Compact75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)vanaf € 9,75
AV Top75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)vanaf € 46,00
ONVZ
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Vrije Keuze Optifit100%, max. € 200,- p.jr.vanaf € 50,48
Vrije Keuze Topfit100%, max. € 500,- p.jr.vanaf € 80,00
Salland zorgverzekeringen
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Plus75%, max. € 125,- p.jr.vanaf € 25,00
Top75%, max. € 250,- p.jr.vanaf € 47,95
Stad Holland Zorgverzekeraar
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Compact AV75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)vanaf € 9,75
Uitgebreide AV75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)vanaf € 48,75
Extra Uitgebreide AV75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)vanaf € 67,75
UnitedConsumers (VGZ)
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
ZorgZeker 2 (incl. Tand Ongevallen)100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet)vanaf € 31,88
ZorgZeker 3 (incl. Tand Ongevallen)100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet)vanaf € 54,75
Univé
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Aanvullend Goed100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet)vanaf € 11,00
Aanvullend Beter100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet)vanaf € 28,00
Aanvullend Best100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet)vanaf € 41,00
VGZ
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
VGZ Aanvullend Goed100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet)vanaf € 10,75
VGZ Aanvullend Beter100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet)vanaf € 25,95
VGZ Aanvullend Best100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet)vanaf € 43,60
VvAA zorgverzekering
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Optimaal100%, max. € 200,- p.jr.vanaf € 50,48
Top100%, max. € 500,- p.jr.vanaf € 80,00
ZEKUR
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet)vanaf € 37,95
Zilveren Kruis
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
Aanvullend 3 sterren100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)vanaf € 41,25
Aanvullend 4 sterren100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)vanaf € 74,25
Zorg en Zekerheid
Naam aanvullend pakketDekkingPrijs p/m per maand
AV Plus100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma)vanaf € 55,95