Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten

Vergoeding pedicure

Heb je diabetes type 2 of reuma? Dan heb je soms extra verzorgende voetbehandelingen nodig. Dit wordt pedicurezorg genoemd. Of het basispakket van je zorgverzekering dit vergoedt, hangt af van de reden waarom je pedicurezorg nodig hebt.

Wanneer je diabetes hebt, is de kans op wonden aan je voeten groter dan normaal. Via een jaarlijkse voetscreening op basis van het Simms-clasificatiesysteem wordt bepaald hoe groot de kans op verwondingen aan je voeten is. Je kunt een classificatie van Simms 0 t/m 3 krijgen. Hoe hoger het cijfer, hoe groter kans op wonden aan je voeten. Bij een indicatie van 1, 2 of 3 krijg je de vergoeding van pedicurezorg vergoed uit de basisverzekering.

Krijg je een indicatie van Simms 0 of heb je pedicurezorg nodig omdat je reuma of ernstige bloedvatproblemen in je benen of voeten hebt? Dan kun je via een aanvullende verzekering in aanmerking komen voor een vergoeding.

Let op: Om pedicurezorg vergoed te krijgen via de basisverzekering is het belangrijk dat de zorgverlener je Simms-clasificatie aangeeft op de factuur. Controleer dit dus altijd wanneer je een rekening krijgt van je behandelaar.

Pedicure vergoeding via aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering vergoedt pedicurezorg alleen als je diabetes type 2, reuma of ernstige bloedvatproblemen aan je benen of voeten hebt. Hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden de behandelingen volledig, maar stellen hier wel een maximumbedrag per jaar aan. Dit maximumbedrag varieert per verzekeraar. Een enkeling vergoedt bij dit maximumbedrag niet 100 procent van de kosten, maar slechts 75 procent.

Verder hanteert een aantal verzekeraars een maximumbedrag euro per behandeling in plaats van een maximumbedrag per jaar. Er zijn ook een paar aanvullende verzekeringen waarbij je een onbeperkte vergoeding voor pedicurezorg krijgt. Dit zijn uiteraard dan ook meteen de duurdere verzekeringen.

Wat wordt niet vergoed?

Heb je geen diabetes type 2, reuma of ernstige bloedvatproblemen aan je benen of voeten? Dan wordt de pedicurezorg niet vergoed. Ook krijg je geen vergoeding als de pedicure niet is aangesloten bij het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Is een aanvullende verzekering voor pedicure zinvol?

Een pedicurebehandeling kost ongeveer 20 tot 30 euro. Wanneer je een vergoeding van maximaal 75 tot 300 euro per jaar krijgt, kun je hier 2 tot 15 behandelingen mee bekostigen. Omdat de verschillen in vergoeding tussen verzekeraars zo groot zijn, is het extra belangrijk goed te bedenken hoeveel pedicurebehandelingen je verwacht nodig te hebben. En uit te rekenen hoe hoog de vergoeding moet zijn die je nodig hebt.

Als je weet hoe hoog de vergoeding is die je nodig hebt, kun je op Geld.nl je goedkoopste zorgverzekering vergelijken op Geld.nl aangeven welk bedrag voor pedicurezorg je minimaal vergoed wilt krijgen. In het overzicht dat wordt getoond, zie je direct alle verzekeraars die deze vergoeding bieden en hoeveel premie zij daarvoor vragen. Door vervolgens om te rekenen of de premie die je per jaar betaalt opweegt tegen de vergoeding die je krijgt, kun je bepalen of het voor jou rendabel is aanvullende verzekering voor pedicurezorg af te sluiten.

Vergoeding pedicure en eigen bijdrage

Je betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor pedicurezorg. Kosten je behandelingen meer dan de verzekeraar vergoedt, dan moet je natuurlijk wel een deel van de kosten zelf betalen.

Vergoeding pedicurezorg en eigen risico

Wanneer je diabetes type 2 hebt en een Simms-classificatie 1, 2 of 3 hebt gekregen, krijg je de pedicurebehandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Normaal gesproken valt deze zorg gewoon onder je eigen risico, maar wanneer de pedicurebehandelingen onderdeel uitmaken van Ketenzorg voor diabetici, betaal je geen eigen risico. Ketenzorg wil zeggen dat je pedicure en enkele andere behandelaars en artsen afspreken hebben gemaakt over diabeteszorg met de zorgverzekeraar. Wordt de pedicurezorg vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, dan valt dit niet onder je eigen risico.

Aanvullende verzekering pedicure

Hieronder zie je welke zorgverzekeraars pedicure vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Let goed op de premie, de maximale vergoeding, het vergoedingspercentage en de aanvullende voorwaarden.

Avéro Achmea Dekking Prijs p/m
Royaal 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 35,50
Excellent 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 69,75
CZ Dekking Prijs p/m
Basis 100%, max. € 70,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 7,90
50 Plus 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 17,45
Plus 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 20,10
Jongeren 100%, max. € 70,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 26,35
Top 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 36,95
Gezinnen 100%, max. € 115,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 48,20
De Amersfoortse Dekking Prijs p/m
Start 100%, max. € 100,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 9,25
Extra 100% (diabetes en reuma) vanaf € 22,75
Uitgebreid 100% (diabetes en reuma) vanaf € 35,75
Optimaal 100% (diabetes en reuma) vanaf € 55,00
De Friesland Dekking Prijs p/m
AV Extra 100%, max. € 125,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 22,95
AV Optimaal 100%, max. € 200,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 46,50
DSW Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
AV Compact 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,50
AV Top 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 36,00
HEMA Dekking Prijs p/m
Aanvullend 1 100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 7,50
Aanvullend 2 100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 15,00
Aanvullend 3 100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 29,00
Interpolis Dekking Prijs p/m
ZonderZorgen 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes) vanaf € 33,82
inTwente Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
AV Compact 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,50
AV Top 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 36,00
IZA Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
Extra Zorg 1 100%, max. € 125,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 13,50
Extra Zorg 2 100%, max. € 250,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 29,25
Extra Zorg 3 100%, max. € 250,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 40,00
Classic Comfort 100%, max. € 115,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 49,95
Extra Zorg 4 100%, max. € 350,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 89,50
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Dekking Prijs p/m
Zorg voor de Zorg + Extra 2 100%, max. € 90,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 51,65
Zorg voor de Zorg + Extra 3 100%, max. € 180,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 99,65
Menzis Dekking Prijs p/m
ExtraVerzorgd 1 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 6,95
TandVerzorgd 250 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 11,50
Aanvullend 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 14,50
JongerenVerzorgd 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 17,50
TandVerzorgd 500 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 18,95
ExtraVerzorgd 2 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 20,50
Extra Aanvullend 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 24,50
TandVerzorgd 750 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 31,95
ExtraVerzorgd 3 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 41,95
National Academic Dekking Prijs p/m
Aanvullend 2 100%, max. € 70,- p.jr. (diabetes) vanaf € 30,95
Aanvullend 3 100%, max. € 150,- p.jr. (diabetes) vanaf € 54,95
Nationale-Nederlanden Dekking Prijs p/m
Extra 100%, max. € 100,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 25,77
Compleet 100%, max. € 150,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 41,37
Comfort 100%, max. € 500,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 72,47
Top 100% (reumatoïde artritis) vanaf € 150,00
OHRA Dekking Prijs p/m
Aanvullend 100%, max. € 50,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 12,00
Extra Aanvullend 100%, max. € 100,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 22,47
Uitgebreid 100%, max. € 150,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 41,47
ONVZ Dekking Prijs p/m
Vrije Keuze Benfit 100%, max. € 100,- (diabetes en reuma) vanaf € 25,35
Vrije Keuze Optifit 100%, max. € 200,- (diabetes en reuma) vanaf € 44,00
Vrije Keuze Topfit 100% (diabetes en reuma) vanaf € 64,50
Vrije Keuze Superfit 100% (diabetes en reuma) vanaf € 132,00
OZF Achmea Dekking Prijs p/m
AV Royaal 100%, max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 31,50
PMA zorgverzekering Dekking Prijs p/m
ExtraVerzorgd 1 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 6,25
TandVerzorgd 250 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 10,35
Aanvullend 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 14,50
JongerenVerzorgd 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 15,75
TandVerzorgd 500 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 17,05
ExtraVerzorgd 2 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 18,45
Extra Aanvullend 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 24,50
TandVerzorgd 750 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 28,75
ExtraVerzorgd 3 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 37,75
PNOzorg Dekking Prijs p/m
PNO Plus 100%, max. € 100,- (diabetes en reuma) vanaf € 25,35
PNO Optimaal 100%, max. € 200,- (diabetes en reuma) vanaf € 44,00
PNO Top 100% (diabetes en reuma) vanaf € 64,50
PNO Excellent 100% (diabetes en reuma) vanaf € 132,00
Pro Life Dekking Prijs p/m
Largepolis 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 35,95
Extra Largepolis 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 68,50
Promovendum Dekking Prijs p/m
Aanvullend Ideaal 100%, max. € 70,- p.jr. (diabetes) vanaf € 22,90
Aanvullend Excellent 100%, max. € 150,- p.jr. (diabetes) vanaf € 57,90
Salland zorgverzekeringen Dekking Prijs p/m
Plus 75%, max. € 125,- p.jr. vanaf € 19,95
Top 75%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 35,00
Stad Holland Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
Compact AV 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,50
Uitgebreide AV 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 37,25
Extra Uitgebreide AV 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 51,00
AV Zorg Riant 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 64,25
UnitedConsumers (VGZ) Dekking Prijs p/m
VGZ Aanvullend Goed 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 9,64
VGZ Aanvullend Beter 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 19,69
VGZ Aanvullend Best 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,44
VGZ Single/Duo Uitgebreid 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 42,99
VGZ Vitaal Uitgebreid 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 52,89
VGZ Gezin Uitgebreid 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 59,59
Univé Dekking Prijs p/m
Aanvullend Goed 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 9,75
Aanvullend Beter 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 21,50
Aanvullend Best 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 34,75
Vitaal Pakket 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 53,95
Gezin Pakket 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 63,95
VGZ Dekking Prijs p/m
VGZ Aanvullend Goed 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 9,64
VGZ Aanvullend Beter 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 19,69
VGZ Aanvullend Best 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,44
VGZ Single/Duo Uitgebreid 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 42,99
VGZ Vitaal Uitgebreid 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 52,89
VGZ Gezin Uitgebreid 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 59,59
VvAA zorgverzekering Dekking Prijs p/m
Plus 100%, max. € 100,- (diabetes en reuma) vanaf € 25,35
Optimaal 100%, max. € 200,- (diabetes en reuma) vanaf € 44,00
Top 100% (diabetes en reuma) vanaf € 64,50
Excellent 100% (diabetes en reuma) vanaf € 132,00
ZEKUR Dekking Prijs p/m
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma) vanaf € 31,95
Zilveren Kruis Dekking Prijs p/m
Aanvullend 3 sterren 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 34,95
Aanvullend 4 sterren 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 69,75
Zorg en Zekerheid Dekking Prijs p/m
AV Plus 100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma) vanaf € 47,25
ZorgDirect Dekking Prijs p/m
Plus 75%, max. € 125,- p.jr. vanaf € 19,95
Top 75%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 35,00
Zorgverzekeraar UMC Dekking Prijs p/m
UMC Extra Zorg 2 100%, max. € 115,- p.jr. (voor reumapatiënten) vanaf € 22,00
UMC Extra Zorg 3 100%, max. € 115,- p.jr. (voor reumapatiënten) vanaf € 35,75
UMC Extra Zorg 4 100%, max. € 115,- p.jr. (voor reumapatiënten) vanaf € 120,00
Naam verzekeraar Naam verzekering Acceptatie Vergoeding Prijs p/m
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 1 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 6,25
Menzis ExtraVerzorgd 1 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 6,95
DSW Zorgverzekeraar AV Compact Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,50
HEMA Aanvullend 1 Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 7,50
inTwente Zorgverzekeraar AV Compact Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,50
Stad Holland Zorgverzekeraar Compact AV Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,50
CZ Basis Ja 100%, max. € 70,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 7,90
De Amersfoortse Start Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 9,25
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Aanvullend Goed Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 9,64
VGZ VGZ Aanvullend Goed Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 9,64
Univé Aanvullend Goed Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 9,75
PMA zorgverzekering TandVerzorgd 250 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 10,35
Menzis TandVerzorgd 250 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 11,50
OHRA Aanvullend Ja 100%, max. € 50,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 12,00
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 1 Ja 100%, max. € 125,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 13,50
Menzis Aanvullend Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 14,50
PMA zorgverzekering Aanvullend Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 14,50
HEMA Aanvullend 2 Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 15,00
PMA zorgverzekering JongerenVerzorgd Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 15,75
PMA zorgverzekering TandVerzorgd 500 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 17,05
CZ 50 Plus Ja 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 17,45
Menzis JongerenVerzorgd Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 17,50
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 2 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 18,45
Menzis TandVerzorgd 500 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 18,95
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Aanvullend Beter Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 19,69
VGZ VGZ Aanvullend Beter Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 19,69
Salland zorgverzekeringen Plus Ja 75%, max. € 125,- p.jr. vanaf € 19,95
ZorgDirect Plus Ja 75%, max. € 125,- p.jr. vanaf € 19,95
CZ Plus Ja 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 20,10
Menzis ExtraVerzorgd 2 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 20,50
Univé Aanvullend Beter Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 21,50
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 2 Ja 100%, max. € 115,- p.jr. (voor reumapatiënten) vanaf € 22,00
OHRA Extra Aanvullend Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 22,47
De Amersfoortse Extra Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 22,75
Promovendum Aanvullend Ideaal Ja 100%, max. € 70,- p.jr. (diabetes) vanaf € 22,90
De Friesland AV Extra Ja 100%, max. € 125,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 22,95
Menzis Extra Aanvullend Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 24,50
PMA zorgverzekering Extra Aanvullend Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 24,50
ONVZ Vrije Keuze Benfit Ja 100%, max. € 100,- (diabetes en reuma) vanaf € 25,35
PNOzorg PNO Plus Ja 100%, max. € 100,- (diabetes en reuma) vanaf € 25,35
VvAA zorgverzekering Plus Ja 100%, max. € 100,- (diabetes en reuma) vanaf € 25,35
Nationale-Nederlanden Extra Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 25,77
CZ Jongeren Ja 100%, max. € 70,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 26,35
PMA zorgverzekering TandVerzorgd 750 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 28,75
HEMA Aanvullend 3 Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 29,00
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 2 Ja 100%, max. € 250,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 29,25
National Academic Aanvullend 2 Ja 100%, max. € 70,- p.jr. (diabetes) vanaf € 30,95
OZF Achmea AV Royaal Ja 100%, max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 31,50
Menzis TandVerzorgd 750 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 31,95
ZEKUR Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) Ja 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma) vanaf € 31,95
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Aanvullend Best Ja 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,44
VGZ VGZ Aanvullend Best Ja 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,44
Interpolis ZonderZorgen Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes) vanaf € 33,82
Univé Aanvullend Best Ja 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 34,75
Zilveren Kruis Aanvullend 3 sterren Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 34,95
Salland zorgverzekeringen Top Ja 75%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 35,00
ZorgDirect Top Ja 75%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 35,00
Avéro Achmea Royaal Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 35,50
De Amersfoortse Uitgebreid Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 35,75
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 3 Ja 100%, max. € 115,- p.jr. (voor reumapatiënten) vanaf € 35,75
Pro Life Largepolis Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 35,95
DSW Zorgverzekeraar AV Top Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 36,00
inTwente Zorgverzekeraar AV Top Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 36,00
CZ Top Ja 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 36,95
Stad Holland Zorgverzekeraar Uitgebreide AV Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 37,25
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 3 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 37,75
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 3 Ja 100%, max. € 250,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 40,00
Nationale-Nederlanden Compleet Ja 100%, max. € 150,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 41,37
OHRA Uitgebreid Ja 100%, max. € 150,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 41,47
Menzis ExtraVerzorgd 3 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 41,95
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Single/Duo Uitgebreid Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 42,99
VGZ VGZ Single/Duo Uitgebreid Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 42,99
ONVZ Vrije Keuze Optifit Ja 100%, max. € 200,- (diabetes en reuma) vanaf € 44,00
PNOzorg PNO Optimaal Ja 100%, max. € 200,- (diabetes en reuma) vanaf € 44,00
VvAA zorgverzekering Optimaal Ja 100%, max. € 200,- (diabetes en reuma) vanaf € 44,00
De Friesland AV Optimaal Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 46,50
Zorg en Zekerheid AV Plus Ja 100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma) vanaf € 47,25
CZ Gezinnen Ja 100%, max. € 115,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 48,20
IZA Zorgverzekeraar Classic Comfort Ja 100%, max. € 115,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 49,95
Stad Holland Zorgverzekeraar Extra Uitgebreide AV Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 51,00
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 2 Ja 100%, max. € 90,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 51,65
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Vitaal Uitgebreid Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 52,89
VGZ VGZ Vitaal Uitgebreid Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 52,89
Univé Vitaal Pakket Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 53,95
National Academic Aanvullend 3 Ja 100%, max. € 150,- p.jr. (diabetes) vanaf € 54,95
De Amersfoortse Optimaal Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 55,00
Promovendum Aanvullend Excellent Ja 100%, max. € 150,- p.jr. (diabetes) vanaf € 57,90
UnitedConsumers (VGZ) VGZ Gezin Uitgebreid Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 59,59
VGZ VGZ Gezin Uitgebreid Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 59,59
Univé Gezin Pakket Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 63,95
Stad Holland Zorgverzekeraar AV Zorg Riant Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 64,25
ONVZ Vrije Keuze Topfit Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 64,50
PNOzorg PNO Top Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 64,50
VvAA zorgverzekering Top Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 64,50
Pro Life Extra Largepolis Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 68,50
Avéro Achmea Excellent Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 69,75
Zilveren Kruis Aanvullend 4 sterren Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 69,75
Nationale-Nederlanden Comfort Ja 100%, max. € 500,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 72,47
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 4 Ja 100%, max. € 350,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 89,50
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 3 Ja 100%, max. € 180,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 99,65
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 4 Ja 100%, max. € 115,- p.jr. (voor reumapatiënten) vanaf € 120,00
ONVZ Vrije Keuze Superfit Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 132,00
PNOzorg PNO Excellent Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 132,00
VvAA zorgverzekering Excellent Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 132,00
Nationale-Nederlanden Top Ja 100% (reumatoïde artritis) vanaf € 150,00
Hulp nodig? Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 service@geld.nl
Heb je schade? Wij staan voor je klaar schade@geld.nl
Start met besparen op je vaste lasten, vergelijk je mogelijkheden stroke
tc