Vergoeding pedicure

Heb je diabetes type 2 of reuma? Dan heb je soms extra verzorgende voetbehandelingen nodig. Dit wordt pedicurezorg genoemd. Of het basispakket van je zorgverzekering dit vergoedt, hangt af van de reden waarom je pedicurezorg nodig hebt.

Wanneer je diabetes hebt, is de kans op wonden aan je voeten groter dan normaal. Via een jaarlijkse voetscreening op basis van het Simms-clasificatiesysteem wordt bepaald hoe groot de kans op verwondingen aan je voeten is. Je kunt een classificatie van Simms 0 t/m 3 krijgen. Hoe hoger het cijfer, hoe groter kans op wonden aan je voeten. Bij een indicatie van 1, 2 of 3 krijg je de vergoeding van pedicurezorg vergoed uit de basisverzekering.

Krijg je een indicatie van Simms 0 of heb je pedicurezorg nodig omdat je reuma of ernstige bloedvatproblemen in je benen of voeten hebt? Dan kun je via een aanvullende verzekering in aanmerking komen voor een vergoeding.

Let op: Om pedicurezorg vergoed te krijgen via de basisverzekering is het belangrijk dat de zorgverlener je Simms-clasificatie aangeeft op de factuur. Controleer dit dus altijd wanneer je een rekening krijgt van je behandelaar.

Pedicure vergoeding via aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering vergoedt pedicurezorg alleen als je diabetes type 2, reuma of ernstige bloedvatproblemen aan je benen of voeten hebt. Hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden de behandelingen volledig, maar stellen hier wel een maximumbedrag per jaar aan. Dit maximumbedrag varieert per verzekeraar. Een enkeling vergoedt bij dit maximumbedrag niet 100 procent van de kosten, maar slechts 75 procent.

Verder hanteert een aantal verzekeraars een maximumbedrag euro per behandeling in plaats van een maximumbedrag per jaar. Er zijn ook een paar aanvullende verzekeringen waarbij je een onbeperkte vergoeding voor pedicurezorg krijgt. Dit zijn uiteraard dan ook meteen de duurdere verzekeringen.

Wat wordt niet vergoed?

Heb je geen diabetes type 2, reuma of ernstige bloedvatproblemen aan je benen of voeten? Dan wordt de pedicurezorg niet vergoed. Ook krijg je geen vergoeding als de pedicure niet is aangesloten bij het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Is een aanvullende verzekering voor pedicure zinvol?

Een pedicurebehandeling kost ongeveer 20 tot 30 euro. Wanneer je een vergoeding van maximaal 75 tot 300 euro per jaar krijgt, kun je hier 2 tot 15 behandelingen mee bekostigen. Omdat de verschillen in vergoeding tussen verzekeraars zo groot zijn, is het extra belangrijk goed te bedenken hoeveel pedicurebehandelingen je verwacht nodig te hebben. En uit te rekenen hoe hoog de vergoeding moet zijn die je nodig hebt.

Als je weet hoe hoog de vergoeding is die je nodig hebt, kun je op Geld.nl je goedkoopste zorgverzekering vergelijken op Geld.nl aangeven welk bedrag voor pedicurezorg je minimaal vergoed wilt krijgen. In het overzicht dat wordt getoond, zie je direct alle verzekeraars die deze vergoeding bieden en hoeveel premie zij daarvoor vragen. Door vervolgens om te rekenen of de premie die je per jaar betaalt opweegt tegen de vergoeding die je krijgt, kun je bepalen of het voor jou rendabel is aanvullende verzekering voor pedicurezorg af te sluiten.

Vergoeding pedicure en eigen bijdrage

Je betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor pedicurezorg. Kosten je behandelingen meer dan de verzekeraar vergoedt, dan moet je natuurlijk wel een deel van de kosten zelf betalen.

Vergoeding pedicurezorg en eigen risico

Wanneer je diabetes type 2 hebt en een Simms-classificatie 1, 2 of 3 hebt gekregen, krijg je de pedicurebehandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Normaal gesproken valt deze zorg gewoon onder je eigen risico, maar wanneer de pedicurebehandelingen onderdeel uitmaken van Ketenzorg voor diabetici, betaal je geen eigen risico. Ketenzorg wil zeggen dat je pedicure en enkele andere behandelaars en artsen afspreken hebben gemaakt over diabeteszorg met de zorgverzekeraar. Wordt de pedicurezorg vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, dan valt dit niet onder je eigen risico.

Aanvullende verzekering pedicure

Hieronder zie je welke zorgverzekeraars pedicure vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Let goed op de premie, de maximale vergoeding, het vergoedingspercentage en de aanvullende voorwaarden.

a.s.r. Dekking Prijs p/m
Start 100%, max. € 100,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 10,25
Extra 100% (diabetes en reuma) vanaf € 24,50
Uitgebreid 100% (diabetes en reuma) vanaf € 41,25
CZ Dekking Prijs p/m
50 Plus 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 16,25
Plus 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 22,75
Jongeren 100%, max. € 70,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 26,50
Top 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 43,25
Gezinnen 100%, max. € 115,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 56,20
De Friesland Dekking Prijs p/m
AV Extra 100%, max. € 125,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 23,95
AV Optimaal 100%, max. € 200,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 52,50
DSW Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
AV Compact 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,75
AV Top 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 38,50
HEMA Dekking Prijs p/m
Aanvullend 1 100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 8,50
Aanvullend 2 100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 17,50
Aanvullend 3 100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 31,50
Interpolis Dekking Prijs p/m
ZonderZorgen 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 35,59
inTwente Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
AV Compact 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,75
AV Top 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 38,50
IZA Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
Extra Zorg 1 100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 14,95
Extra Zorg 2 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,50
Extra Zorg 3 100%, max. € 300,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 44,25
Classic Comfort 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 54,50
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Dekking Prijs p/m
Zorg voor de Zorg + Extra 2 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 57,25
Zorg voor de Zorg + Extra 3 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 107,65
Menzis Dekking Prijs p/m
ExtraVerzorgd 1 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 7,50
TandVerzorgd 250 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 11,95
Aanvullend 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 16,00
JongerenVerzorgd 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 18,95
TandVerzorgd 500 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 19,50
ExtraVerzorgd 2 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 22,50
Extra Aanvullend 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 27,50
TandVerzorgd 750 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 32,50
ExtraVerzorgd 3 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 43,50
National Academic Dekking Prijs p/m
Aanvullend 1 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 15,40
Aanvullend 2 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,50
Aanvullend 3 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 56,50
Nationale-Nederlanden Dekking Prijs p/m
Extra 100%, max. € 100,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 27,75
Compleet 100%, max. € 150,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 47,00
OHRA Dekking Prijs p/m
Aanvullend 100%, max. € 50,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 13,60
Extra Aanvullend 100%, max. € 100,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 25,20
Uitgebreid 100%, max. € 150,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 48,95
ONVZ Dekking Prijs p/m
Vrije Keuze Optifit 100%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 46,25
Vrije Keuze Topfit 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 69,75
Vrije Keuze Superfit 100% vanaf € 144,80
PMA zorgverzekering Dekking Prijs p/m
ExtraVerzorgd 1 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 6,97
TandVerzorgd 250 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 11,11
Aanvullend 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 16,00
JongerenVerzorgd 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 17,62
TandVerzorgd 500 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 18,13
ExtraVerzorgd 2 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 20,92
Extra Aanvullend 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 27,50
TandVerzorgd 750 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 30,22
ExtraVerzorgd 3 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 40,45
PNOzorg Dekking Prijs p/m
PNO Optimaal 100%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 46,25
PNO Top 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 69,75
PNO Excellent 100% vanaf € 144,80
Pro Life Dekking Prijs p/m
Largepolis 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 38,75
Extra Largepolis 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 70,50
Promovendum Dekking Prijs p/m
Aanvullend Royaal 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 14,95
Aanvullend Ideaal 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,50
Aanvullend Excellent 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 56,50
Salland zorgverzekeringen Dekking Prijs p/m
Plus 75%, max. € 125,- p.jr. vanaf € 20,50
Top 75%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 38,50
Stad Holland Zorgverzekeraar Dekking Prijs p/m
Compact AV 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,75
Uitgebreide AV 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 40,25
Extra Uitgebreide AV 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 55,50
UnitedConsumers (VGZ) Dekking Prijs p/m
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 24,85
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 40,19
Univé Dekking Prijs p/m
Aanvullend Goed 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 9,95
Aanvullend Beter 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 25,95
Aanvullend Best 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 36,95
VGZ Dekking Prijs p/m
VGZ Aanvullend Goed 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 10,80
VGZ Aanvullend Beter 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 22,10
VGZ Aanvullend Best 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 37,95
VvAA zorgverzekering Dekking Prijs p/m
Optimaal 100%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 46,25
Top 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 69,75
Excellent 100% vanaf € 144,80
ZEKUR Dekking Prijs p/m
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 34,95
Zilveren Kruis Dekking Prijs p/m
Aanvullend 3 sterren 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 37,25
Aanvullend 4 sterren 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 74,25
Zorg en Zekerheid Dekking Prijs p/m
AV Plus 100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma) vanaf € 48,70
ZorgDirect Dekking Prijs p/m
Plus 75%, max. € 125,- p.jr. vanaf € 20,50
Top 75%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 38,50
Zorgverzekeraar UMC Dekking Prijs p/m
UMC Extra Zorg 2 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 26,95
UMC Extra Zorg 3 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 42,95
Naam verzekeraar Naam verzekering Acceptatie Vergoeding Prijs p/m
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 1 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 6,97
Menzis ExtraVerzorgd 1 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 7,50
DSW Zorgverzekeraar AV Compact Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,75
inTwente Zorgverzekeraar AV Compact Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,75
Stad Holland Zorgverzekeraar Compact AV Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 7,75
HEMA Aanvullend 1 Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 8,50
Univé Aanvullend Goed Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 9,95
a.s.r. Start Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 10,25
VGZ VGZ Aanvullend Goed Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 10,80
PMA zorgverzekering TandVerzorgd 250 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 11,11
Menzis TandVerzorgd 250 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 11,95
OHRA Aanvullend Ja 100%, max. € 50,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 13,60
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 1 Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 14,95
Promovendum Aanvullend Royaal Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 14,95
National Academic Aanvullend 1 Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 15,40
Menzis Aanvullend Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 16,00
PMA zorgverzekering Aanvullend Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 16,00
CZ 50 Plus Ja 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 16,25
HEMA Aanvullend 2 Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 17,50
PMA zorgverzekering JongerenVerzorgd Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 17,62
PMA zorgverzekering TandVerzorgd 500 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 18,13
Menzis JongerenVerzorgd Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 18,95
Menzis TandVerzorgd 500 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 19,50
Salland zorgverzekeringen Plus Ja 75%, max. € 125,- p.jr. vanaf € 20,50
ZorgDirect Plus Ja 75%, max. € 125,- p.jr. vanaf € 20,50
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 2 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 20,92
VGZ VGZ Aanvullend Beter Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 22,10
Menzis ExtraVerzorgd 2 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 22,50
CZ Plus Ja 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 22,75
De Friesland AV Extra Ja 100%, max. € 125,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 23,95
a.s.r. Extra Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 24,50
UnitedConsumers (VGZ) Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 24,85
OHRA Extra Aanvullend Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 25,20
Univé Aanvullend Beter Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 25,95
CZ Jongeren Ja 100%, max. € 70,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 26,50
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 2 Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 26,95
Menzis Extra Aanvullend Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 27,50
PMA zorgverzekering Extra Aanvullend Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 27,50
Nationale-Nederlanden Extra Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 27,75
PMA zorgverzekering TandVerzorgd 750 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 30,22
HEMA Aanvullend 3 Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) vanaf € 31,50
Menzis TandVerzorgd 750 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 32,50
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 2 Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,50
National Academic Aanvullend 2 Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,50
Promovendum Aanvullend Ideaal Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 33,50
ZEKUR Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 34,95
Interpolis ZonderZorgen Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 35,59
Univé Aanvullend Best Ja 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 36,95
Zilveren Kruis Aanvullend 3 sterren Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 37,25
VGZ VGZ Aanvullend Best Ja 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 37,95
DSW Zorgverzekeraar AV Top Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 38,50
inTwente Zorgverzekeraar AV Top Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 38,50
Salland zorgverzekeringen Top Ja 75%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 38,50
ZorgDirect Top Ja 75%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 38,50
Pro Life Largepolis Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 38,75
UnitedConsumers (VGZ) Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 40,19
Stad Holland Zorgverzekeraar Uitgebreide AV Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 40,25
PMA zorgverzekering ExtraVerzorgd 3 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 40,45
a.s.r. Uitgebreid Ja 100% (diabetes en reuma) vanaf € 41,25
Zorgverzekeraar UMC UMC Extra Zorg 3 Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 42,95
CZ Top Ja 100%, max. € 230,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 43,25
Menzis ExtraVerzorgd 3 Ja 100% vergoed bij diabetes mellitus vanaf € 43,50
IZA Zorgverzekeraar Extra Zorg 3 Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (bij diabetes en/of reuma) vanaf € 44,25
ONVZ Vrije Keuze Optifit Ja 100%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 46,25
PNOzorg PNO Optimaal Ja 100%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 46,25
VvAA zorgverzekering Optimaal Ja 100%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 46,25
Nationale-Nederlanden Compleet Ja 100%, max. € 150,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 47,00
Zorg en Zekerheid AV Plus Ja 100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma) vanaf € 48,70
OHRA Uitgebreid Ja 100%, max. € 150,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 48,95
De Friesland AV Optimaal Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (diabetes en reuma) vanaf € 52,50
IZA Zorgverzekeraar Classic Comfort Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 54,50
Stad Holland Zorgverzekeraar Extra Uitgebreide AV Ja 75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes) vanaf € 55,50
CZ Gezinnen Ja 100%, max. € 115,- p.jr. (reumatoïde artritis) vanaf € 56,20
National Academic Aanvullend 3 Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 56,50
Promovendum Aanvullend Excellent Ja 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 56,50
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 2 Ja 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 57,25
ONVZ Vrije Keuze Topfit Ja 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 69,75
PNOzorg PNO Top Ja 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 69,75
VvAA zorgverzekering Top Ja 100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 69,75
Pro Life Extra Largepolis Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 70,50
Zilveren Kruis Aanvullend 4 sterren Ja 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) vanaf € 74,25
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) Zorg voor de Zorg + Extra 3 Ja 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) vanaf € 107,65
ONVZ Vrije Keuze Superfit Ja 100% vanaf € 144,80
PNOzorg PNO Excellent Ja 100% vanaf € 144,80
VvAA zorgverzekering Excellent Ja 100% vanaf € 144,80
Dit vinden klanten van ons
8,8
  673 klantreviews
10,0   "Duidelijke voorwaarden" Denny 29 december 2020
10,0   "Snel de juiste verzekeraar gevonden" S van Varsseveld 15 december 2020
10,0   "Wat een duidelijke site!" M. van Leeuwen 24 november 2020
Alle reviews bekijken
tc
Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten