Contact
Zorgverzekering

Vergoeding psychiater via zorgverzekering

Wanneer je te kampen hebt met een wat ernstiger psychisch probleem, dan stuurt de huisarts je wellicht door naar een psychiater. In dat geval krijg je de kosten van de behandeling en de kosten van de verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling behoren volledig vergoed door het basispakket van je zorgverzekering.

Psychiater vergoeding – Wat wordt niet vergoed?

De basiszorgverzekering vergoedt de kosten van de behandeling van zogenoemde aanpassingsstoornissen niet.

Vergoeding psychiater en eigen risico

Zorgkosten die de verzekeraar vanuit je basisverzekering vergoedt, komen voor rekening van het eigen risico. Het eigen risico is dus ook van toepassing op de vergoeding voor een psychiater. Heb je je eigen risico dit jaar nog niet volledig verbruikt, dan betaal je (een deel van) de kosten dus zelf.

Psychiater vergoeding en eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage voor de psychiater vergoeding.

Toestemming verzekeraar nodig voor psychiater?

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Alleen als er sprake is van spoedeisende zorg geldt deze verwijsplicht niet. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je zorgverzekering om te zien wat je verzekeraar precies onder ‘spoedeisende zorg’ verstaat.

Tip! Omdat alle zorgverzekeraars verplicht zijn om de kosten van een psychiater via de basisverzekering te vergoeden, kun je eenvoudig besparen op je zorgkosten door te kiezen voor de goedkoopste basisverzekering 2024.