Sparen

Schenken aan schoonzoon of schoondochter

Waarop letten bij schenken aan schoonzoon of -dochter?

Dat je jaarlijks een bedrag belastingvrij mag schenken aan je kinderen, weten veel mensen wel, maar hoe zit het met je schoonzoon of schoondochter? Mag je die ook belastingvrij een bedrag schenken? In dit artikel lees je welke regels er gelden voor schenkingen aan je schoonzoon of –dochter en hoeveel je belastingvrij mag schenken.

Hoeveel belastingvrij schenken aan schoonzoon?

Je mag elk jaar 5.515 euro belastingvrij schenken aan je eigen kinderen. Dit bedrag mag je in principe ook aan je schoonzoon of aan je schoondochter schenken. De Belastingdienst beschouwt echtparen echter als één persoon. Daarom mag je jaarlijks maar één keer 5.515 euro belastingvrij schenken aan je kind en zijn of haar partner samen. Hoe je deze schenking verdeelt over je eigen kind en je schoonzoon of –dochter, bepaal je zelf.

Let op! Schenk je toch meer? Dan moeten je zoon of dochter en diens partner hier schenkbelasting over betalen.

Schenk en erfbelasting 2020
TariefgroepWaarde verkrijgingBelastingpercentage
Partners en kinderentot € 126.723
meer dan € 126.723
10%
20%


Belastingvrije schenking voor beide ouders samen

De Belastingdienst beschouwt ook twee schenkers die samen een echtpaar vormen als één persoon. Als jij en je partner dus allebei een bedrag schenken aan de (schoonkinderen), telt de fiscus deze bedragen bij elkaar op. Dit geldt ook voor schenkingen van gescheiden ouders.

Eenmalig verhoogde schenking aan schoonzoon

Vanaf 1 januari 2020 mag je bovenop de jaarlijkse schenking je (schoon)kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig 26.457 euro schenken. Zijn je kind en diens partner van plan een huis te kopen of wil één van hen een studie starten en wordt het geld daarvoor gebruikt? Dan mag je zelfs eenmalig respectievelijk 103.643 euro of 55.114 euro schenken. Ook voor deze schenken beschouwt de Belastingdienst je kind en je schoonzoon of schoondochter als één persoon.

Vrijstelling voor schenkingen aan kinderen
Eenmalige schenking 2020Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. studie of eigen woning
Kind 18 t/m 39 jaar€ 26.457€ 55.114
Let op beperkingen (art. 33, 33a en 82a SW 1956)€ 103.643

Tip! Is je kind al ouder dan 40 jaar, maar je schoonzoon of schoondochter nog niet? Dan mag je alsnog gebruik maken van deze eenmalig verhoogde schenking.

Wist je dat…Je op Geld.nl het grootste aanbod spaarrekeningen vergelijkt? Zo vind je zeker de spaarrekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Je spaargeld laten groeien wordt zo wel heel makkelijk! Spaarrente vergelijken